Pressrum

Här kommer du kunna ladda ner högupplösta bilder från Psykologstudent Sverige. Bilderna får användas fritt i redaktionella sammanhang. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av upphovsrättsliga skäl. Notera att immateriell egendom är skyddad enligt lag och Psykologstudent Sverige och fotografen/erna förbehåller sig samtliga rättigheter avseende bilderna. Vid en kränkning av immateriella rättigheter förbehålls rätten att vidta rättslig åtgärd utan förvarning.

Logotype
Pressarkiv

 

Pressansvarig
Victor Abrahamsson
076-418 3552
kommunikator@psykologstudentsverige.org
Petrifängsgatan 9,
41513 Göteborg