top of page

Vill du arrangera en PS-kongress?

Då har du hittat rätt! 

 

Den årliga PS-kongressen samlar hundratals psykologstudenter från hela landet för en fullspäckad helg av möten, fest och inspirerande föreläsningar. Varje år är det ett nytt gäng engagerade studenter och PTP-psykologer som arrangerar. På den här sidan hittar du all information som behövs för att komma igång och arrangera nästa stora PS-kongress på just ditt lärosäte.  

Ansökan för PS25 är fortfarande öppen! 

ÄR DU PS25

 ARRANGÖR ?

Vad handlar egentligen kongressen om? 

Sprida glädje

Bli en utmärkt festfixare

Teamwork

Förverkliga idéer

Unik erfarenhet

Knyta kontakter

Visa upp ditt lärosäte

Ena ditt program

Stärka CV:t

Inspirera

Arrangörsrollen

Frihet och ansvar

 

Kriterierna för en PS-kongress är löst formulerade. Kongressen ska gå in under PS ledord (möten, kunskap, inspiration) och alla medlemmar ska ha möjlighet att delta. Det betyder att kongressen ska uppfylla en social-, informativ- och inspirerande funktion för mellan 600 och 1200 deltagare. Även om kongresskonceptet nu har landat i föreläsningar, bankett, årsmöte och dylikt har ni som arrangörer fria tyglar att förnya, utveckla eller till och med ta ett steg tillbaka beroende på era förutsättningar. Samtidigt bär ni ett ansvar gentemot PS medlemmar att leverera en kongress värd att åka på. 

Ekonomi och samarbetspartners

 

PS-kongresserna omsätter stora summor pengar och utöver 30.000 i startkapital åligger det arrangörsgruppen att finansiera kongressen, främst genom sponsorintäkter och anmälningsavgifter. Pengarna skall spenderas med respekt för både samarbetspartners och deltagare och dessa ska även i högsta möjliga utsträckning få vad de betalar för. 

 

PS styrelse

PS styrelse finns med under vägen och konsulterar arbetet via arrangörsgruppens ordförande som också har en plats i styrelsen. Styrelsen kan främst konsultera i ekonomiska frågor.

"Att arrangera en PS-kongress är att växa i sin ledarroll och få dela projekt med medarbetare och deltagare"

Gustaf Wennlund,

projektledare PS21 

PS-kongressen är en laginsats

Ingen kan arrangera en PS-kongress själv. Att arrangera en PS-kongress handlar om att bygga ett hållbart och engagerat team. Alla arrangörsgrupper har sina egna lösningar för att organisera arbetet, men det är vanligt att planeringsprocessen sysselsätter uppemot 15-20 studenter och att själva kongresshelgen kräver ytterligare ett 50-tal volontärer för att få allting att gå runt. 

Arrangörsstöd

Styrelsen arbetar ständigt för att ta fram hjälpmedel och riktlinjer för kommande arrangörer. Målet är att ta vara på så mycket erfarenheter som möjligt och bygga en solid kunskapsbas så att efterföljande arrangörer kan fokusera mer på det som skiljer deras PS från andra. De första hjälpmedlen beräknas finnas till hands under våren.

I dagsläget får arrangörsgrupperna stöd främst i form av en överlämningshelg där arrangörsgruppen från föregående kongress träffar den nuvarande arrangörsgruppen. Arrangörsgrupperna håller därefter ofta kontakten under året. Projektledaren i nuvarande arrangörsgrupp sitter även på posten som ordförande i PS styrelses kongressutskott och kan konsultera PS styrelse på regelbunden basis, främst i ekonomiska frågor. PS kommunikatör delar dessutom information från arrangörsgruppen i PS kanaler. 

Vill du veta mer? Kontakta event@psykologstudentsverige.org

Ansökan

Ansökningsperiod
För att få arrangera en PS-kongress gäller det att ansöka i tid. Ansökan görs två kalenderår innan kongressen. Ansökningsperioden är vanligen öppen under september och oktober medan kongressen arrangeras i maj drygt 1,5 år senare. På grund av rådande pandemi kommer förändringar att ske och vi kommer ha längre ansökningsperioder. Det kommer finnas möjlighet att söka och därmed arrangera en kongress med kortare varsel än vanligt. 

Ansökans innehåll
För att styrelsen ska kunna bedöma ansökningar likvärdigt krävs det att ansökningarna tydligt redogör för de punkter som presenteras i ansökningsformuläret. Dessa punkter förklaras mer noggrant under rubriken "Styrelsens bedömning". Det ska framgå vilket lärosäte som ansöker samt kontaktuppgifter till en kontaktperson/ansökan. Vid eventuella frågor, kompletteringar eller återkoppling på det beslut som tas kontaktar PS styrelse denna kontaktperson. Ansökan sker skriftligen och ska i regel vara styrelsen tillhanda senast sista oktober. Vid frågor, eller om ni önskar se tidigare ansökningar, kontakta PS-styrelsen via 
event@psykologstudentsverige.org

Bedömningsgrund

Beslut tas av styrelsen på ett styrelsemöte, där minst hälften måste närvara. Om en styrelseledamot är eller kan uppfattas som jävig får hen inte delta vid beslut eller bedömning. Ansökan bedöms utefter arrangörernas möjligheter att uppfylla följande funktioner... 
 

Social funktion

  • Möjlighet för studenter att träffas och knyta kontakter samt utbyta kunskap och idéer

  • Möjlighet att träffa föreningar och potentiella arbetsgivare

 

Informativ funktion

  • Visa på bredden av Sveriges psykologprogram och bredda bilden för vad som är viktig kunskap för en psykolog

  • PS vill erbjuda kunskap utöver den som ges på (de flesta) psykologprogram

  • Möjlighet till diskussion kring olika ämnen mellan studenter

  • Kontakt med yrkesverksamma och information om yrkesmöjligheter

 

Inspirerande funktion

  • Möjlighet att få ta del av engagemang på olika lärosäten och stärka sammanhållningen studenter emellan och i förlängningen  yrkeskåren

 

Demokratisk grund

  • Geografisk spridning: Att kongressen vandrar runt mellan lärosätena för att ge psykologstudenter möjlighet att delta och arrangera

  • Möjlighet för deltagare att bekanta sig med lärosätet

  • Möjlighet för deltagare att bli mer engagerade i PS: Information om PS skall nå alla deltagande och PS Årsmöte skall arrangeras under kongressen. Alla kongressdeltagare och föreningsmedlemmar ska ha möjlighet att delta på årsmötet.

bottom of page