Inspirera

Knyta kontakter

Slipa festfixarskillzen

Teamwork

Ena hela skolan

Sprida glädje

Visa upp vår stad

Förverkliga idéer

Unik erfarenhet

Stärka CV:t

Arrangera en PS-kongress!

Den årliga PS-kongressen samlar hundratals psykologstudenter från hela landet för en fullspäckad helg av möten, fest och inspirerande föreläsningar. Varje år är det ett nytt gäng engagerade studenter och PTP-psykologer som arrangerar. På den här sidan hittar du all information som behövs för att komma igång och arrangera nästa stora PS-kongress på just ditt lärosäte.  

OBS: Ansökan för PS22 håller öppet till december 31 2020.


"Det bästa med att arrangera en PS-kongress är all glädje besökarna utstrålar. Den smittar av sig, både på plats och efteråt i sociala medier. Så här i efterhand är jag också otroligt stolt, både över min egen insats och gruppens. Vi har lagt ner mycket energi men fått ännu mer tillbaka" 

— Hanna Locking, Projektledare PS18

"Det bästa med att arrangera PS är att hela tiden återupptäcka hur mycket ett starkt engagemang kan göra. Jag har ett helt fantastiskt team i ryggen som hela tiden lyfter projektet framåt. Att vi i Lund på relativt kort tid har lyckats skapa ett så starkt och effektivt team som har kul tillsammans och lär sig av varandra är bara så coolt."

— Johanna Tolf, Projektledare PS19

Arrangörsrollen

"Att arrangera en PS-kongress är att växa i sin ledarroll och få dela projekt med medarbetare och deltagare"

Gustaf Wennlund, projektledare PS21 

Frihet och ansvar

Kriterierna för en PS-kongress är löst formulerade. Kongressen ska gå in under PS ledord (möten, kunskap, inspiration) och alla medlemmar ska ha möjlighet att delta. Det betyder att kongressen ska uppfylla en social-, informativ- och inspirerande funktion för mellan 600 och 1200 deltagare. Även om kongresskonceptet nu har landat i föreläsningar, bankett, årsmöte och dylikt har ni som arrangörer fria tyglar att förnya, utveckla eller till och med ta ett steg tillbaka beroende på era förutsättningar. Samtidigt bär ni ett ansvar gentemot PS medlemmar att leverera en kongress värd att åka på. 

Ekonomi och samarbetspartners

PS-kongresserna omsätter stora summor pengar och utöver 30.000 i startkapital åligger det arrangörsgruppen att finansiera kongressen, främst genom sponsorintäkter och anmälningsavgifter. Pengarna skall spenderas med respekt för både samarbetspartners och deltagare och dessa ska även i högsta möjliga utsträckning få vad de betalar för. 

PS styrelse

PS styrelse finns med under vägen och konsulterar arbetet via arrangörsgruppens ordförande som också har en plats i styrelsen. Styrelsen kan främst konsultera i ekonomiska frågor.

PS-kongressen är en laginsats

Ingen kan arrangera en PS-kongress själv. Att arrangera en PS-kongress handlar om att bygga ett hållbart och engagerat team. Alla arrangörsgrupper har sina egna lösningar för att organisera arbetet, men det är vanligt att planeringsprocessen sysselsätter uppemot 15-20 studenter och att själva kongresshelgen kräver ytterligare ett 50-tal volontärer för att få allting att gå runt. 

 
 

Ansökan

Ansökningsperiod:

För att få arrangera en PS-kongress gäller det att ansöka i tid. Ansökan görs två kalenderår innan kongressen. Ansökningsperioden är vanligen öppen under september och oktober medan kongressen arrangeras i maj drygt 1,5 år senare.

Ansökans innehåll:

För att styrelsen ska kunna bedöma ansökningar likvärdigt krävs det att ansökningarna tydligt redogör för de punkter som presenteras i ansökningsformuläret. Dessa punkter förklaras mer noggrant under rubriken "Styrelsens bedömning". Det ska framgå vilket lärosäte som ansöker samt kontaktuppgifter till en kontaktperson/ansökan. Vid eventuella frågor, kompletteringar eller återkoppling på det beslut som tas kontaktar PS styrelse denna kontaktperson. Ansökan sker skriftligen och ska i regel vara styrelsen tillhanda senast sista oktober. Vid frågor, eller om ni önskar se tidigare ansökningar, kontakta PS-styrelsen via event@psykologstudentsverige.org

Styrelsens bedömning:

Beslut tas av styrelsen på ett styrelsemöte, där minst hälften måste närvara. Om en styrelseledamot är eller kan uppfattas som jävig får hen inte delta vid beslut eller bedömning. Ansökan bedöms utefter arrangörernas möjligheter att uppfylla följande funktioner:
 

Social funktion:

 • Möjlighet för studenter att träffas och knyta kontakter samt utbyta kunskap och idéer

 • Möjlighet att träffa föreningar och potentiella arbetsgivare

 

Informativ funktion:

 • Visa på bredden av Sveriges psykologprogram och bredda bilden för vad som är viktig kunskap för en psykolog

 • PS vill erbjuda kunskap utöver den som ges på (de flesta) psykologprogram

 • Möjlighet till diskussion kring olika ämnen mellan studenter

 • Kontakt med yrkesverksamma och information om yrkesmöjligheter

 

Inspirerande funktion:

 • Möjlighet att få ta del av engagemang på olika lärosäten och stärka sammanhållningen studenter emellan och i förlängningen  yrkeskåren

 

Demokratisk grund

 • Geografisk spridning: Att kongressen vandrar runt mellan lärosätena för att ge psykologstudenter möjlighet att delta och arrangera

 • Möjlighet för deltagare att bekanta sig med lärosätet

 • Möjlighet för deltagare att bli mer engagerade i PS: Information om PS skall nå alla deltagande och PS Årsmöte skall arrangeras under kongressen. Alla kongressdeltagare och föreningsmedlemmar ska ha möjlighet att delta på årsmötet.

Arrangörsstöd

Styrelsen arbetar i samarbete med PS19:s kongressutskott för att ta fram hjälpmedel och riktlinjer för kommande arrangörer. Målet är att ta vara på så mycket erfarenheter som möjligt och bygga en solid kunskapsbas så att efterföljande arrangörer kan fokusera mer på det som skiljer deras PS från andra. De första hjälpmedlen beräknas finnas till hands under våren.

I dagsläget får arrangörsgrupperna stöd främst i form av en överlämningshelg där arrangörsgruppen från föregående kongress träffar den nuvarande arrangörsgruppen. Arrangörsgrupperna håller därefter ofta kontakten under året. Projektledaren i nuvarande arrangörsgrupp sitter även på posten som ordförande i PS styrelses kongressutskott och kan konsultera PS styrelse på regelbunden basis, främst i ekonomiska frågor. PS kommunikatör delar dessutom information från arrangörsgruppen i PS kanaler. 

Vill du veta mer? Kontakta event@psykologstudentsverige.org

 

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration