top of page

PS genom tiderna - du får chans att hänga med!

Tidigare PS-kongresser

2007 Psykologstudent Sverige grundas. Första kongressen hålls 2008.

2008 Linköping

Oskar Henriksson gick psykologprogrammet i Linköping. I en kurs i organisationspsykologi fick hans kursgrupp i uppgift att skapa en konferens för alla psykologstudenter på programmet. Oskar, Hillevi Andréen och Tore Svartljung föreslog för sin klass att tänka ännu större: varför inte skapa en konferens för hela landets psykologstudenter?

Själva konceptet kring att ha psykologstudenter skulle ha kontakt nationellt hade redan startats av Tore i form av ett internetforum, som kallades Psykologstudent, och därifrån föddes idén om att även träffas i verkligheten.

Hela klassen hjälptes åt med allt ifrån tygpåsar till anmälan och talare. Sponsring kom från Cut-e!

150 personer kom på konferensen och under kvällen så tog Marcus Wiklund från Uppsala på sig ansvaret att arrangera konferensen året efter.

 

2009 Uppsala

Den andra konferensen arrangerades i Uppsala av Marcus Wiklund och flera andra. Det var även han som registrerade föreningen, fast då kallades den för “Sveriges Psykologstudenter”. Då var det mest av juridiska skäl man startade föreningen, för att kunna ingå avtal och betala skatt. Marcus ville att konferensen skulle växa och bli ännu större, och använde sig av ledorden Nätverka, Inspirera och Stärk yrkesrollen.  Temat på konferensen i Uppsala var “Psykologer på nya arenor”.

 

2010 Göteborg

Den tredje konferensen anordnades i oktober i Göteborg, av Emmelie Carlsson, Niklas Laninge, Magnus Larsson, Sofia Skoog och Mika Eldermark. Temat på kongressen var “Psykologyrket år 2020”, och här testades formatet open space, vilket man inte visste hur det skulle funka. Men det blev en hit! Ca 500 personer deltog.

Man ville även göra mer av föreningen både nationellt och internationellt. På ett möte under PS10 träffades flera personer därför för att skapa mer struktur för föreningen. Närvarande var bland annat Emmelie Carlsson, Gustav Nilsson, Frida Hylander, Sofia Skoog, Magnus Larsson och Per Krakau.  Kontakt med EFPSA (European Federation Psychology Students’ Association), en organisation som anordnar stora kongresser för psykologstudenter från hela Europa, återupptogs och man arbetade för att bättre kunna ta tillvara på engagemanget som fanns ute på de olika lärosätena.

Per Krakau: “Föreningen skulle vara ett verktyg för att sprida erfarenheten och mervärdet i att engagera sig i större skala än på det egna universitet. Det var också så vi ville differentiera oss från SR så att ingen av organisationerna behövde känna konkurrens om sitt verkansfält.”

2011 Lund

PS11 arrangerades i Lund med tema “Psykologer på väg!” av ett gäng studenter, däribland Per Krakau. Efter att PS11 genomfördes så valdes Per Krakau under oktober 2011 till ordförande för föreningen under ett årsmöte i Umeå. Tillsammans med Frida Hylander och Gustaf Fezelius  arbetade han under kommande månader fram föreningens uppdrag, formgivning och varumärke. I styrelsen satt även Isabell (kassör) och Morgan (informationsansvarig) som ansvarade för att arrangera PS12 i Umeå. Varje lärosäte erbjöds att ha en representant i styrelsen.

2012 Umeå

2013 Stockholm

PS13 i Stockholm genomfördes 13-15 maj med temat “Var går gränsen?” Kongressen sätter deltagarrekord - ett rekord som står sig än idag. 

På årsmötet blir Emil Yaroslav Andersson vald till ordförande för PS.

2014 Örebro

PS14 i Örebro genomförs 2-4 maj med temat “... i förändring”. 653 personer deltog.

2015 Östersund

2016 Växjö

PS16 arrangeras vid Linnéuniversitetet i Växjö den 22-24 april med temat “Närhet”. På årsmötet väljs Emilia Blomquist till ordförande för PS igen.

På årsmötet beviljas styrelsen inte ansvarsfrihet. I kallelsen till ett extrainsatt årsmöte 12/11 i Östersund framgår att detta beror på att bokslut och bokföring inte var färdigt vid tidpunkten för det ordinarie årsmötet. Dessutom hade det ordinarie årsmötet inte tillsatt varken kommunikatör eller kassör, vilka tillsattes  istället. 

2017 Linköping

PS17 arrangeras i Linköping. Temat är “Din tid kommer”.

2018 Göteborg

PS18 hålls i Göteborg 4-6 maj.

2019 Lund

2020 Karlstad (inställt på grund av pandemi)

Med PS20 kämpade bland annat Philip Luhnevåg och Emilia Tornell i projektrollerna. På grund av pandemin blev konferensen först uppskjuten till hösten 2020. En digital konferens anordnades i april istället. Som spiken i kistan blev kongressen, som flyttat till hösten 2020, också inställd.

2021 Uppsala (inställt på grund av pandemi)

Gustaf Wennlund och Jonas Tejde försökte anordna PS21 med ett fantastiskt gäng. Tyvärr snubblade de på målsnöret då man beslutade att inte hålla kongressen på grund av pandemirestriktioner som förhindrade detta. En vecka efter beslutet tog regeringen ett beslut som upphävde alla restriktioner, tyvärr hade PS21 på grund av tidsbrist och fastslaget beslut inte möjlighet att arrangera kongressen. Temat på kongressen skulle varit "Pre" för att belysa förebyggande åtgärder kring psykologi eller för all det som kommer före patienten når terapirummet. En digital kongress men cirka 25 deltagare hålls ändå den 2 oktober 2021. 

2022 Örebro

Den 30 september - 2 oktober slås dörrarna upp! Annelotte Grezel och Vilma Swahn på Örebro Universitet är projektledare och kommer anordna PS22 tillsammans med ett otroligt gäng psykologstudenter!

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page