top of page

Psykolog - något för dig?

Omväxlande utbildning och breda karriärmöjligheter. Är du nyfiken på mänskligt beteende och gillar att få andra människor att må bättre ska du definitivt överväga en karriär som psykolog. 

Nedan finns ett startpaket med nyttig information. Här hittar kort information om utbildning, vilka universitet som erbjuder ett psykologprogram och vad du har framför dig. Saknar du något? Hör av dig så ser vi om vi kan hjälpa till eller hänvisa dig vidare!

Utbildning

Psykologutbildningen är en femårig högskoleutbildning. Räkna med att du kommer att få lägga mycket tid på dina studier. Det traditionella upplägget är tre teoretiska år följt av två år där studier och praktisk träning integreras under handledning. Har du lyckats komma in på utbildningen klarar du förmodligen av de första teoretiska åren - utmaningen för många psykologstudenter ligger snarare i att begränsa sig själva och sänka ambitionsnivån. Den praktiska träningen ställer helt andra krav. Här står klienten och mötet med andra människor i fokus. Några års arbetslivserfarenhet är en fördel.

Psykologprogrammet innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får lära dig grundläggande psykologi och att tillämpa den kunskapen i klinisk behandling med metoder som KBT och PDT. Varvat med kurser i bland annat utvecklingspsykologi, socialpsykologi, biologisk psykologi och psykopatologi ingår vanligen en termin praktik, egen terapi med en erfaren psykolog och klinisk behandling under handledning. Upplägget ser olika ut för varje universitet, det är därför bäst att ta kontakt med en studievägledare på de universitet du är intresserad av. Det går också att ta kontakt med Psykologförbundets Studeranderåd. Läs mer här! 

Antagning 

Vid antagningen till ett psykologprogram kan det vara tuff konkurrens. Det ser lite olika ut på de olika universiteten och varierar såklart över åren. Du kan läsa mer här och se hur det såg ut förra terminen. 

Arbetsmarknaden​

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för psykologer under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för psykologer kommer vara mycket stora. Klicka nedanför för att läsa mer:

Psykologutbildningen eller magisterexamen i psykologi?

 

Psykologutbildningen förbereder dig för en karriär som klinisk psykolog. Redan under utbildningen får du under handledning hantera klienter och pröva på psykologens arbetsuppgifter En magisterexamen är (inklusive kandidat) lika lång som psykologprogrammet, men rent akademisk. Du får ingen legitimation och kan inte kalla dig psykolog, däremot ger mastern goda förutsättningar för exempelvis psykologisk forskning.

Utbildning

Vilka universitet kan jag studera på? 

Universiteten
göteborg.png

Göteborgs

universitet

Psykologstudenterna håller till på Psykologiska institutionen vid Linnéplatsen. Byggnaden ligger på samma gång centralt, avskilt från resten av GU och alldeles intill Slottsskogen.

Lunds_universitet_seal.png

Lunds

universitet

Studentföreningar, psykodynamisk terapi och egenterapi - på universitet där mycket av den svenska psykologiskolan föddes hålls traditionerna vid liv. Campus ligger i Paradiset med gångavstånd till hela Lund.

stockholms-universitet-logo-png-transpar

Stockholms

universitet

Hade Stockholm ens kunnat vara huvudstad utan ett av Sveriges största och bredaste psykologprogram? Psykologiska institutionen hittar ni i Frescati Hage på Norra Djurgården.

kau_2011_rgb_jpg_16076.jpg

Karlstad

universitet

Sveriges yngsta universitet och Sveriges yngsta psykologprogram! Programmet startade HT15 och den första kullen psykologstudenter tar examen 2020. 

ki_logo_vert_rgb_Print.png

Karolinska

institutet

Sveriges enda psykologprogram som är anslutet till en medicinsk fakultet. Hur märks det? Tydligt fokus på hjärnan, kroppen och evidensbaserade metoder.

LiU_sekundar_1_svart_16298_JPG medium.jp

Linköpings

universitet

Linköpings psykologstudenter håller till vid Insititutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL). Programmet utmärker sig genom sitt starka fokus på Problembaserat Lärande (PBL) som låter studenterna växa under ansvar. 

mittuniversitetet_avatar.png

Mittuniversitetet

Östersund

Mitt i Sverige ligger Östersund - och mitt i Östersund ligger Mittuniversitetet. Fem år i Norrland är fem år du aldrig kommer glömma.

images.png

Linnéuniversitetet

Växjö

I staden som kallar sig Europas grönaste betalas psykologstudenternas egenterapi helt av skolan. Samtidigt fokuserar LNU mer än många andra lärosäten särkilt på organisationspsykologi.

umu_print_logo.png

Umeå

universitet

Sveriges nordligaste psykologprogram och dessutom det enda där du har möjlighet att rikta in dig mot idrottspsykologi.

UU_logo.jpg

Uppsala

universitet

Psykologstudenterna håller till i Blåsenhus som mycket väl kan vara en av Sveriges fräschaste undervisningsbyggnader. Här arrangeras dessutom Psykologidagen varje år med mässa, föreläsningar och sittning

logo_og_sv.png

Örebro

universitet

Örebro huserar ett modernt psykologprogram med särskild inriktning mot prevention och förebyggande arbete. Integrativ terapi ser bortom tidigare motsättningar mellan KBT och PDT och tar det bästa från alla världar.

bankett64.jpg

Nyfiken

studentlivet? 

Studentlivet är för många en viktig del av studietiden. Vi har därför samlat nyttig information för dig under Studentföreningar. 

Den hittar du här

Saknar du någon information?

Ta kontakt med oss eller respektive studentförening som är av intresse för dig! 

Karriär/framtid

Karriär och

framtid 

Med både djup och bred kunskap om människors inre och mänskligt beteende står många vägar öppna för psykologen. Vanligast är att jobba med klinisk behandling, oftast på vårdcentraler eller i privat verksamhet, men psykologer får alltmer framträdande roller i företag och skolor. Vidareutbildning och specialisering blir också vanligare. Psykolog är en skyddad titel som bara du med yrkeslegitimation får använda. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullföljd utbildning samt ett års praktiskt tjänstgöring (PTP).

Hoovra över rutorna nedan för mer nyttig information och var du kan läsa mer! 

Många psykologer jobbar med klinisk, psykologisk utredning och behandling. Med en rad olika metoder till sitt förfogande kan psykologen jobba med allt från fobier och depressioner till allvarliga psykiska störningar. Vissa jobbar på vårdcentraler, andra har privata kliniker. 

​Ett annat område att verka i är organisationspsykologi. Psykologer kan arbeta med allt från rekrytering och urval, till grupprocesser och ledarskapsutveckling hos företag. Även personalvetare och beteendevetare kan jobba inom detta fält, men psykologer är ofta eftertraktade av företag tack vare deras långa och gedigna utbildning.

 

Psykologer återfinns också med omväxlande arbetsuppgifter i exempelvis försvarsmakten, skolor, kriminalvård och rättspsykiatri. Vår expertis kring människan och mänskligt beteende gör kort och gott psykologerna till en brett eftertraktad yrkeskår.

Yrkesbredd

Specialisering

Specialistutbildning blir allt vanligare bland psykologer. Utbildningen tillhandahålls av Psykologförbundet och tar tre till tio år beroende på studietakt. Exempel på specialistområden är arbets- och organisationspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi och pedagogisk psykologi.

Lön

Sveriges Psykologförbund samlar regelbundet in lönestatistik från sina medlemmar.

Lönen skiljer sig naturligtvis åt beroende på var du jobbar och hur länge du har jobbat.

Du kan läsa mer på förbundets hemsida.

En psykiatriker är en specialistläkare och har utöver den 5-åriga läkarlinjen ytterligare 5 års specialistutbildning. De har möjlighet att behandla patienter med några av alla de olika mediciner som används för att dämpa ångest, psykossymtom, med mera. En psykiatriker leder ofta vårdinsatsen för patienter inom psykiatrin.

En psykoterapeut har läst en vidareutbildning inom terapi. Utbildningen är endast öppen för ett fåtal yrkesgrupper, däribland psykologer, socionomer, psykiatriker och sjuksköterskor.

Samtalsterapeut är ingen skyddad titel - det kan i princip vem som helst kalla sig.

Titel

Vem som helst får inte kalla sig psykolog. Psykologlegitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och visar att du har den kunskap och färdighet som krävs för psykologisk behandling och yrkesverksamhet. Legitimationen utfärdas först efter ett års fullföljd PTP-tjänstgöring.

PTP

Universitetsutbildningen leder till en examen, men inte legitimation. För att få sin legitimation krävs ett års Praktisk Tjänstgöring som Psykolog (PTP). Under PTP-tjänstgöringen jobbar du som vanligt och får lön, men saknar rätten att kalla dig psykolog.

Forskning

Psykologprogrammet är forskningsförberedande och psykologer kan därför forska vidare inom ämnet psykologi. Du behöver emellertid inte vara psykolog för att forska inom psykologi. Kravet för att bli antagen till en doktorandtjänst inom psykologi är att du ska ha läst ett visst antal poäng psykologi på universitetsnivå.

Liknande yrken

bottom of page