Påverka PS!

Psykologstudent Sverige är en demokratisk förening där samtliga medlemmar har möjlighet att vara med och styra över föreningens framtid. Lite förenklat är stadgarna vår lag, årsmötet vår riksdag och styrelsen vår regering. På den här sidan finns information om föreningens stadgar och hur du som medlem gör för att påverka föreningen.

 

PS Stadgar

 

Stadgarna är föreningens "lag". Dessa kan enbart ändras av ett årsmöte och kräver två tredjedelars majoritet.

 

Motioner

Motioner är medlemsförslag som behandlas på årsmötet. För att förslaget ska behandlas som en motion måste det följa mallen nedan och skickas ut med kallelsen till årsmötet. Nästa årsmöte sker våren 2021. Motioner skickas till ordforande@psykologstudentsverige.org

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, en slags riksdag. På årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och möjlighet att påverka föreningens styrelse, verksamhetsplan och stadgar.

Årsmötet arrangeras en gång per år i samband med den årliga PS-kongressen. Nästa årsmöte hålls våren 2021 på det lärosäte som anordnar PS21. 

Årsmötet skall utlysas minst två månaders i förväg, detta görs bland annat via mail, hemsida och sociala medier. Två veckor innan årsmötet skickas en kallelse med årsmöteshandlingarna ut till samtliga medlemmar. Årsmöteshandlingar inkluderar dagordning, budget, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för nästa verksamhetsår, valberedningsförslag samt alla inkomna motioner. Motioner måste därför skickas in innan kallelsen skickas ut.

 

Kandidera till styrelsen

Inom ramarna för årsmötets beslut har styrelsen stor frihet att bedriva sitt arbete som de anser bäst. Som styrelsemedlem har du därför stora möjligheter att påverka PS.

 

Du kan kandidera till styrelsen på förhand eller direkt på årsmötet. För att kandidera på förhand skickar du in din ansökan till valberedningen genom detta formulär: https://forms.gle/w5XyywqALqC48QKk8 Ansökningsperioden stänger den 21/3, efter detta kommer du bli kallad till intervju. Hör av dig till valberedning@psykologstudentsverige.org om du har några frågor!

Styrelsen består i dagsläget av följande poster:

 

Ordförande. Sammankallande med yttersta ansvar för att verksamhetsplanen verkställs.

Kassör. Ansvarar för löpande bokföring och så småningom redovisning i samband med årsmötet.

Kommunikatör. Sköter och uppdaterar PS kommunikationskanaler inklusive nyhetsbrev, hemsida, facebook mm. 

 

LedamöterVerkställer styrelseuppdrag och är med och fattar beslut på styrelsemöten. Bland ledamöterna finns även följande underpost:

- KongressutskottSköter samordningen med arrangörsgruppen för nästa PS-kongress.

Se nuvarande styrelse här.

Utöver styrelsen tillsätter årsmötet även följande poster: 

 

Valberedning. Ansvarar för att hitta kandidater till samtliga styrelseposter nästkommande verksamhetsår. 

Revisor & revisorsuppleant. Revisorn kontrollerar å föreningens medlemmars vägnar att verksamhetsplanen verkställs och bokföringen sköts. Revisorsuppleanten ersätter revisorn när denne är frånvarande.

 

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration