top of page
Studentföreningar

Studentföreningar

Vad vore studierna utan studentföreningarna? Från enkla små fikastunder till spännande bonusföreläsningar och glamorösa sittningar - studenter som engagerar sig och gör skillnad på sina lärosäten förgyller studietiden för oss alla. PS samarbetar med en rad studentföreningar, både nationella och lokala, för att främja möten, kunskap och inspiration. Är du nyfiken på vilka föreningar som finns på ditt lärosäte? Skrolla ner!

Saknas er förening? Skicka över logotyp och information till
kommunikator@psykologstudensverige.org så ordnar vi det genast!

Linköping

Psykologprogrammets sektion Stimulus

LINKÖPING

" Stimulus verksamhet bedrivs ideellt av en styrelse och flera utskott som tillsammans verkar för att psykologstudenterna ska få en god psykosocial miljö, ges möjlighet att knyta kontakter inom psykologprogrammet och med andra inom och utom universitetet samt att aktivt påverka psykologutbildningen vid Linköpings universitet."

Läs mer på Stimulus hemsida!

 • Facebook
 • Instagram
loggan cut out.png
Lund

Lundapsykologerna 

LUND

"Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Alla psykologstudenter är välkomna att delta på Lundapsykologernas aktiviteter och evenemang. Föreningen består av en styrelse och fyra utskott; jämlikhet-, nätverk-, trivsel- och utbildningsutskottet."

Läs mer på Lundapsykologernas hemsida!

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube Social Ikon
LP TRANSPARENT LOGGA.png
Umeå

Psykologiska föreningen Umeå

UMEÅ

"Psykologiska föreningen är till för studenterna, vi är politiskt, religiöst obundna och arbetar för att studenterna ska få en så givande studietid som möjligt, både under och efter skoldagen. För att kunna lyfta studenternas intressen och öka trivseln och gemenskapen på programmet så finns det ett gäng undergrupper i föreningen som anordnar olika aktiviteter på kvällar och helger. De aktiva undergrupperna just nu..."

Läs mer på Psykologiska Föreningens hemsida!

 • Facebook
 • Instagram
LOGGA.png
Östersund

Mittpsykologerna

ÖSTERSUND

"Mittpsykologerna är sektionen som alla psykologstudenter vid Mittuniversitet tillhör. Vi är en del av Studentkåren i Östersund och finns till för att studenter ska kunna få en så bra studietid som möjligt.Uppgifter som tillfaller oss är att medla era åsikter och förslag till relevanta personer eller organisationer, så som lärarkåren, programrådet och dylikt; samt kunna hjälpa er vid eventuella konflikter med lärare och universitetet."

 • Facebook
 • Instagram
mitt_edited.png

LIPS

VÄXJÖ

LIPS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för psykologstudenter vid Linnéuniversitetet.

De är idag en liten förening med cirka 120 medlemmar. 

Föreningen kommer att förgylla din studietid genom att anordna allt ifrån sittningar, spelkvällar och promenader men även mysiga fikastunder. De vill skapa en rolig och spännande studietid för sina underbara medlemmar!

lips_edited.png
 • Facebook
 • Instagram
Växjö

FREUD

UPPSALA

"FREUD är en demokratiskt uppbyggd, ideell förening för psykologstudenter vid Uppsala universitet. Vi vill att Uppsala ska ha den bästa möjliga psykologutbildningen! Genom vårt utbildningsutskott bevakar vi psykologprogrammet, vår arbetsmiljö och våra studenträttigheter. Vi anordnar även olika typer av evenemang – alltifrån sittningar och fester, sport- och kulturevenemang till föreläsningar – för att bidra till gemenskapen mellan våra studenter. 

Läs mer på FREUDs hemsida

output-onlinejpgtools.png
 • Facebook
 • Instagram
Uppsala

Sobrasektionen

ÖREBRO

"Sobra är en kårsektion som är del av Örebro studentkår, som sedan 1963 företräder samtliga studenter och doktorander vid Örebro Universitet. I Sobra tillhör psykologstudenter och studenter på andra program och kurser inom ämnena psykologi, juridik och socialt arbete. Vi arbetar med utbildningsbevakning för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalité. Utöver det arrangerar vi studiesociala och studiefrämjande aktiviteter för att skapa ett roligt och givande studentliv för Sobras medlemmar. "

Läs mer på Sobrasektionens hemsida

sobra_svartguld.png
 • Facebook
 • Instagram
Örebro
bottom of page