Studentföreningar

Vad vore studierna utan studentföreningarna? Från enkla små fikastunder till spännande bonusföreläsningar och glamorösa sittningar - studenter som engagerar sig och gör skillnad på sina lärosäten förgyller studietiden för oss alla. PS samarbetar med en rad studentföreningar, både nationella och lokala, för att främja möten, kunskap och inspiration. Är du nyfiken på vilka föreningar som finns på ditt lärosäte? Skrolla ner!

Saknas er förening? Skicka över logotyp och information till
kommunikator@psykologstudensverige.org så ordnar vi det genast!

  • Facebook
  • Instagram

Psykologprogrammet sektion Stimulus

" Stimulus verksamhet bedrivs ideellt av en styrelse och flera utskott som tillsammans verkar för att psykologstudenterna ska få en god psykosocial miljö, ges möjlighet att knyta kontakter inom psykologprogrammet och med andra inom och utom universitetet samt att aktivt påverka psykologutbildningen vid Linköpings universitet."

Läs mer på Stimulus hemsida

 
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube Social Ikon

Lundapsykologerna

"Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Alla psykologstudenter är välkomna att delta på Lundapsykologernas aktiviteter och evenemang. Föreningen består av en styrelse och fyra utskott; jämlikhetsutskottet, nätverksutskottet, trivselutskottet och utbildningsutskottet."

Läs mer på Lundapsykologernas hemsida

 
  • Facebook
  • Instagram

Psykologiska Föreningen Umeå

"Psykologiska föreningen är till för studenterna, vi är politiskt, religiöst obundna och arbetar för att studenterna ska få en så givande studietid som möjligt, både under och efter skoldagen. För att kunna lyfta studenternas intressen och öka trivseln och gemenskapen på programmet så finns det ett gäng undergrupper i föreningen som anordnar olika aktiviteter på kvällar och helger. De aktiva undergrupperna just nu..."

Läs mer på Psykologiska Föreningens hemsida

 

Mittpsykologerna

Mittpsykologerna är sektionen som alla psykologstudenter vid Mittuniversitet tillhör. Vi är en del av Studentkåren i Östersund och finns till för att studenter ska kunna få en så bra studietid som möjligt.

Uppgifter som tillfaller oss är att medla era åsikter och förslag till relevanta personer eller organisationer, så som lärarkåren, programrådet och dylikt; samt kunna hjälpa er vid eventuella konflikter med lärare och universitetet.

  • Facebook
 

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration