top of page
Karriär/framtid

Karriär och
framtid 

Med både djup och bred kunskap om människors inre och mänskligt beteende står många vägar öppna för psykologen. Vanligast är att jobba med klinisk behandling, oftast på vårdcentraler eller i privat verksamhet, men psykologer får alltmer framträdande roller i företag och skolor. Vidareutbildning och specialisering blir också vanligare. Psykolog är en skyddad titel som bara du med yrkeslegitimation får använda. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullföljd utbildning samt ett års praktiskt tjänstgöring (PTP).

Hoovra över rutorna nedan för mer nyttig information och var du kan läsa mer! 

Många psykologer specialiserar sig inom klinisk, psykologisk utredning och behandling, där de använder olika metoder för att hantera allt från fobier och depressioner till allvarliga psykiska störningar. Deras arbetsplatser varierar, med vissa som arbetar på vårdcentraler medan andra driver privata kliniker.

En annan betydande arena för psykologer är organisationspsykologi, där de engagerar sig i rekrytering, urval, grupprocesser och ledarskapsutveckling inom företag. Även om personalvetare och beteendevetare också kan verka inom detta område, är psykologer särskilt eftertraktade på grund av deras omfattande och gedigna utbildning.

Psykologer jobbar även med varierande arbetsuppgifter inom andra sektorer, inklusive försvarsmakten, skolor, kriminalvård och rättspsykiatri. Deras breda kompetens inom människans psyke och beteende gör dem allmänt eftertraktade inom olika yrkesområden.

Yrkesbredd

Specialisering

Specialistutbildning blir allt vanligare bland psykologer. Utbildningen tillhandahålls av Psykologförbundet och tar tre till tio år beroende på studietakt.

Här nedan kan du läsa mer om specialiseringsmöjligheter:

.

Lön

Sveriges Psykologförbund samlar regelbundet in lönestatistik från sina medlemmar.

Lönen skiljer sig naturligtvis åt beroende på var du jobbar och hur länge du har jobbat.

Du kan läsa mer på förbundets hemsida.

En psykiatriker är en specialistläkare och har utöver den 6-åriga läkarlinjen ytterligare 5 års specialistutbildning. De har möjlighet att behandla patienter med några av alla de olika mediciner som används för att dämpa ångest, psykossymtom, med mera. En psykiatriker leder ofta vårdinsatsen för patienter inom psykiatrin.

En psykoterapeut har läst en vidareutbildning inom terapi. Utbildningen är endast öppen för ett fåtal yrkesgrupper, däribland psykologer, socionomer, psykiatriker och sjuksköterskor.

Samtalsterapeut är ingen skyddad titel - det kan i princip vem som helst kalla sig.

Titel

Vem som helst får inte kalla sig psykolog. Psykologlegitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och visar att du har den kunskap och färdighet som krävs för psykologisk behandling och yrkesverksamhet. Legitimationen utfärdas först efter ett års fullföljd PTP-tjänstgöring.

PTP

Universitetsutbildningen leder till en examen, men inte legitimation. För att få sin legitimation krävs ett års Praktisk Tjänstgöring som Psykolog (PTP). Under PTP-tjänstgöringen jobbar du som vanligt och får lön, men saknar rätten att kalla dig psykolog.

Forskning

Psykologprogrammet är forskningsförberedande och psykologer kan därför forska vidare inom ämnet psykologi. Du behöver inte vara psykolog för att forska inom psykologi. Kravet för att bli antagen till en doktorandtjänst inom psykologi är att du ska ha läst ett visst antal poäng psykologi på universitetsnivå.

Liknande yrken

bottom of page