top of page

Vilka är Psykologstudent Sverige? 

Av psykologstudenter, för psykologstudenter! 

Med ledorden kunskap, möte och inspiration sammanför Psykologstudent Sverige föreningar, yrkesverksamma psykologer och psykologstudenter från olika lärosäten. Tillsammans kan vi mötas, lära av varandra och skapa värdefulla kontakter inför arbetslivet. Vi är kollegor, inte konkurrenter! 

Föreningen grundades 2007 av psykologstudenter på Linköpings Universitet och ligger bland annat bakom PS-kongresserna, årets i särklass största händelse för psykologstudenter. En plats för möte, kunskap och inspiration helt enkelt! 

Du hittar mycket information på vår sida, är det något du saknar kan du alltid fråga oss på vår mail info@psykologstudentsverige.org. För frågor som rör psykologprogrammet och utbildningen i sig hänvisar vi till Psykologförbundets Studeranderådet eller studievägledare på respektive universitet. 

Vilka är vi?
bottom of page