top of page

Medlemskap i PS

Anmälan till våra årliga PS-kongresser medför inte bara automatiskt medlemskap, det är också det enda sättet att bli medlem. Som om inte deltagande i PS-kongressen vore skäl nog får du också möjlighet att påverka PS framtid. Vi är en stor organisation med många medlemmar och mycket resurser. Genom ditt medlemskap har du möjlighet att bestämma vad vi ska göra med dem.

Medlemsförmåner

Medlemskap och deltagande på PS-kongressen går hand i hand. Medlemsavgiften betalas automatiskt i samband med anmälan till aktuell PS-kongress och deltagande på kongressen är därmed både en förmån och en förutsättning för medlemskap. Utöver deltagande på kongressen ingår följande i medlemskapet:

 

Rösträtt på PS årsmöte och därmed möjlighet att påverka föreningens framtid. Årsmötet hålls alltid i samband med PS-kongressen.

Möjlighet att kandidera till PS styrelseposter.

Nyhetsbrev med aktuell information om satsningar och förändringar i Psykologstudent Sverige.

Avsluta medlemskap

Medlemskap löper över 1 år och gäller till slutdatum för nästa biljettförsäljningsperiod. Denna sker oftast i samband med PS-kongressen.

Du kan lämna PS när som helst genom att skicka ett mail med ärende och personnummer till 

info@psykologstudentsverige.org.

Personuppgifter

PS hanterar personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften ligger för närvarande på 100:-. I första hand går medlemsavgiften till att säkra den aktuella kongressens ekonomi. En del av medlemsavgiften går dessutom till nästkommande kongress i form av startkapital och buffert för eventuella förluster. I andra hand används medlemsavgiften till styrelsearbete (resekostnader mm.) samt representation på internationella event. För detaljerad redovisning av PS budget och hur medlemsavgiften används hänvisas till årsmötet.

Medlemsuppgifter

Medlemsuppgifter hanteras enligt GDPR.​ Endast PS styrelse och kongressutskott har tillgång till medlemsregistret inklusive mailadresser. Ditt medlemskap upphör formellt vid nästa biljettförsäljningsperiod men vi sparar din mailadress fram till nästa PS-kongress för att kunna informera om kongressen, årsmötet och andra spännande evenemang. Du kan avsluta din prenumeration på PS nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mailet. Om du vill att vi istället ska radera din mailadress från våra register helt och hållet kan du kontakta oss via 

info@psykologstudentsverige.org.

Dina uppgifter raderas annars automatiskt i början av nästa verksamhetsår.

bottom of page