top of page

Bli skribent på Tänk Tanken!

TänkTanken är alla blivande psykologers blogg. När du skriver på TänkTanken når du automatiskt ut till en stor målgrupp - PS marknadsför samtliga inlägg för att nå tusentals läsare på facebook och instagram. Alla skribenter är dessutom med och tävlar om 5000:- som delas ut på den årliga PS-kongressen. Här har du också möjlighet att ta scenen som en av PS studentföreläsare.

TänkTanken är en uppmuntran till entreprenörskap och en uppmaning till alla framtida psykologer att ta mer plats i samhällsdebatten. Psykologisk kunskap är ovärderlig när vi ska förstå och påverka vår omgivning, och ingen yrkeskår har mer av den varan än oss.

Din röst behövs - låt TänkTanken bli din spångbräda.

Skriver

TA SCENEN, 

VINN PENGAR & 

NÅ UT MED VÄRDEFULL KUNSKAP!

Nyttig information

 

Tävling

De bästa inläggen är med och tävlar om 5000:-. Prissumman delas ut under nästa PS-kongress och tävlingen pågår fram tills anmälan till kongressen stänger. Vinnaren utses av en jury bestående av PS styrelsemedlemmar. 

Juryn fattar beslut baserat på följande kriterier

 • Språk – Texter som förmedlar sitt budskap med språklig tydlighet och enkelhet på ett sätt som gör innehållet lättillgängligt premieras. Även originella stilfigurer premieras.

 • Skärpa – Texter som följer en tydlig så kallad “röd tråd” och förmedlar en tydlig, isolerad poäng premieras. 

 • Intresseväckande – Texter som väcker läslust och inspirerar till handling premieras.

 • Allmännytta – Texter som berör aktuella ämnen och/eller kan vara en tillgång till allmänheten premieras.

 • Originalitet –Texter som är nytänkande och tillför en ny slutledning eller åsikt kring det berörda ämnet premieras.

Föreläsning

Under PS-kongresserna arrangeras traditionsenligt ett antal studentföreläsningar. Att ha publicerats på TänkTanken är meriterande när studentföreläsare väljs ut. 

Marknadsföring 

Varje inlägg marknadsförs genom facebooks marknadsföringstjänst. Styrelsen anpassar målgruppen för maximal spridning.

Publikationskriterier

 1. För att ett manus ska publiceras på TänkTanken ska minst en av författarna vara psykologstudent/komplettand eller PTP.

 2. Manus ska vara skrivet på svenska eller engelska. 

 3. Manus ska primärt fokusera på ämnen inom psykologifältet.

 4. Om manuset för ett teoretiskt eller ideologiskt resonemang, var tydlig med att så är fallet. Manuset måste inte vara vetenskapligt grundat, men du bör ange om du anser att det är vetenskapligt eller ej i samband med inlämning.

 5. Referenser ska inkluderas för det som inte är personliga åsikter. Referenslistan ska ska vara i APA-format, löpande referenser kan antingen anges som fotnoter eller i APA-format.

 6. Om ett påstående är en åsikt, hypotes, ideologi eller anses vara allmänkunskap ska detta framgå tydligt, även om referenser anges. 

 7. Manus ska ha hög grammatisk och språklig korrekthet.

 8. Manus ska kunna förstås av allmänheten. Facktermer bör förklaras.

 9. Skribenten ska föreslå minst en lämplig bild för att illustrera manuset. Föreslagna bilder ska följa upphovsrättsliga regler.

 10. Manus ska omfatta maximalt 800 ord exklusive referenser. 

 11. PS står inte för åsikterna som publiceras i TänkTanken.

 12. PS styrelse förbehåller sig rätten att neka manus som bryter mot svensk lag eller psykologförbundets etiska riktlinjer. 

 13. Inkommande manus granskas av PS styrelse. Styrelsen avgör vilka manus som uppfyller publikationskriterierna och kan publiceras på TänkTanken.

bottom of page