Utbildning

Psykologutbildningen är en femårig högskoleutbildning. Räkna med att du kommer att få lägga mycket tid på dina studier. Det traditionella upplägget är tre teoretiska år följt av två år där studier och praktisk träning integreras under handledning. Har du lyckats komma in på utbildningen klarar du förmodligen av de första teoretiska åren - utmaningen för många psykologstudenter ligger snarare i att begränsa sig själva och sänka ambitionsnivån. Den praktiska träningen ställer helt andra krav. Här står klienten och mötet med andra människor i fokus. Några års arbetslivserfarenhet är en fördel.

STOR KONKURRENS

vid antagningen

Sedan 2014 har det krävts minst 1,45 på HP (högskoleprov) eller 20,80 i BI (gymnasiebetyg utan komplettering) för att komma in på Psykologutbildningen. De mest populära universiteten har högre krav än så - tuffast är det i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala som i snitt kräver 1,70 på HP och över 22 i meritvärde.

Ta del av mer antagningsstatistik på UHR:s hemsida

&

LITEN KONKURRENS

på arbetsmarknaden

Så beskrivs psykologernas nuvarande arbetsmarknad i Saco:s senaste framtidsprognos. Om 5 år kommer det se annorlunda ut: Fler lärosäten och större årskullar innebär att arbetsmarknaden kommer vara i balans 2022, åtminstone för nyexaminerade. Erfarna psykologer kommer däremot fortfarande ha liten konkurrens.

Läs hela Saco:s framtidsprognos för akademikeryrken här

Utbildningens innehåll

Psykologprogrammet innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får lära dig grundläggande psykologi och att tillämpa den kunskapen i klinisk behandling med metoder som KBT och PDT. Varvat med kurser i bland annat utvecklingspsykologi, socialpsykologi, biologisk psykologi och psykopatologi ingår vanligen en termin praktik, egen terapi med en erfaren psykolog och klinisk behandling under handledning.

Upplägg och innehåll skiljer sig mellan lärosätena - läs mer här

Psykologutbildning 

vs

Magisterexamen i psykologi

Psykologutbildningen förbereder dig för en karriär som klinisk psykolog. Redan under utbildningen får du under handledning hantera klienter och pröva på psykologens arbetsuppgifter En magisterexamen är (inklusive kandidat) lika lång som psykologprogrammet, men rent akademisk. Du får ingen legitimation och kan inte kalla dig psykolog, däremot ger mastern goda förutsättningar för t.ex psykologisk forskning.

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration