Karriär

Med både djup och bred kunskap om människors inre och mänskligt beteende står många vägar öppna för psykologen. Vanligast är att jobba med klinisk behandling, oftast på vårdcentraler eller i privat verksamhet, men psykologer börjar också få alltmer framträdande roller i företag och skolor. Vidareutbildning och specialisering blir också vanligare. Psykolog är en skyddad titel som bara du med yrkeslegitimation får använda. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullföljd utbildning samt ett års praktiskt tjänstgöring (PTP).

TITEL
FORSKNING
SPECIALISERING
YRKESBREDD
PTP-TJÄNSTEN
LÖN
LIKNANDE YRKEN

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration