Svensk psykiatriforskning på efterkälken


1970-talet var en händelserik tid; Abba vann melodifestivalen med låten Waterloo och disco tog världen med storm. I samband med att miljörörelsen tog fart hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm. En svensk forskare och framtida nobelpristagare, Arvid Carlsson, utvecklade tillsammans med kollegor det allra första SSRI-preparatet. En läkemedelstyp som skulle komma att revolutionera den moderna psykiatrin – och hjälpa miljontals människor med depression och ångestsymtom. Det dröjde inte länge innan det marknadsfördes på bred front som "lyckopiller" och idag tar cirka 10% av Sveriges befolkning antidepressiva läkemedel (varav 6% är SSRI).[1] 1970-talet innebar också slutet av en psykiatrisk revolution – den psykedeliska. Efter 60-talets Flower Power, Woodstock, och The Beatles-hets fick flera stater i världen nog. Kriget mot drogerna hade börjat, psykedelika fick dåliga associationer vid universiteten och det var plötsligt väldigt svårt, om inte omöjligt att bedriva forskning kring dessa substanser. Men innan dess publicerades tusentals forskningsartiklar inom det psykedeliska fältet, rörande allt från grundforskning till psykoterapeutiska användningsområden med lovande resultat.[2],[3]

Många påstår att det pågår en psykedelisk renässans idag. Det har skett en dramatisk ökning av forskningspublikationer och det har rapporterats flitigt i såväl svenska som internationella medier. SVT[4], DN[5], Modern Psykologi[6], ja till och med Psykologtidningen[7] har gjort reportage om psykedeliska forskningsstudier rörande behandling för PTSD, beroendesjukdomar, dödsångest hos patienter inom den palliativa vården, depression, olika former av ångest, huvudvärk, you name it. Preliminära resultat visar att det påverkar det mesta. Vad är det som händer i behandlingen? Teorierna är många, men vad forskare verkar vara överens om är att den psykedeliska substansen framkallar en kognitiv omstrukturering vilket leder till en ökad psykologisk flexibilitet. En forskare likställer en psykedelisk tripp med en datoromstart; den tycks avbryta destruktiva tankemönster och ge utrymme för nya perspektiv.[3] Vissa individer beskriver andliga upplevelser under behandlingen och i en studie rapporterade hela 60% att det var deras topp fem mest meningsfulla upplevelse någonsin.[8]

Pågår det en psykedelisk forskningsrenässans idag? (Psilocybin = den psykoaktiva delen i magiska svampar) Källa: pubmed.gov

Dessa substanser skiljer sig från andra psykofarmakologiska läkemedel då de sällan tas fler än 2–3 gånger under en hel behandlingsperiod och att patienten får träffa en psykolog före, under och efter intag. På så vis kan man säga att behandlingen är en slags synergi av medicin och psykologi. Terapimetoder som används är blandade, med allt från ACT till KBT och PDT. I en av de största studierna kring MDMA-assisterad psykoterapeutisk behandling för PTSD, som inom några få år kanske kommer erbjudas brett i USA, har man utvecklat en egen behandlingsmanual för terapeuter. I manualen kan man till exempel läsa om musikval för sessionen, och hur terapirummet ska inredas inför behandlingen.[9] Psykoterapeutiska mottagningar världen över kan anmäla sig som forskningssiter, och terapeuter kan genom en utbildning bli legitimerade ”MDMA-psykoterapeuter.”[10]

Ett annorlunda sätt att bedriva terapi? Psilocybin-behandlingsrummet vid Johns Hopkins. Bilden hämtad från www.maps.org

Men behövs det en revolution inom psykiatrin idag? Tja, det beror på hur vi ser på det. Befintliga farmakologiska och psykoterapeutiska behandlingar är ju onekligen effektiva i viss mån och många blir hjälpta. Men trots effektiva tekniker rankar WHO depression som den ledande orsaken till ohälsa, och funktionsnedsättning världen över.[11] Tillsammans med depression har ångest ökat globalt närmast explosionsartat med närmare 50% mellan 1990–2013.[12] I Sverige har psykisk ohälsa bland unga ökat mellan 70–100% mellan 2006–2016.[13] Antagligen behöver vi öka resurserna för de befintliga metoderna för att tillgodose det ökande behovet, men vi behöver också innovation inom fältet.

Så var befinner sig Sverige i den påstådda psykedeliska renässansen? Under min psykologutbildning har ämnet enbart diskuterats flyktigt. Antingen är intresset svalt, eller så är föreläsare rädda att bli stämplade som drogliberala. Med undantag från några få landsting som erbjuder Ketamin i begränsad omfattning eller inom ramen för kliniska studier[14] har svenska forskare inte följt i omvärldens fotspår. Men det är väl bara en tidsfråga; om forskningsresultaten fortsätter visa sig lovande kommer kanske de svenska forskarna få upp ögonen för det som pågår. Och vem vet – kanske kommer nästa generations svenska nobelpristagare finnas bland dom?

Referenser:

[1] Socialstyrelsen, 2018, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel

[2] BBC. 1997. “Psychedelic Science”. Horizon Special. http://www.bbc.co.uk/horizon/96-97psyched.html

[3] Costandi, Mo. A brief history of psychedelic psychiatry. The Guardian. 2014. https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2014/sep/02/psychedelic-psychiatry

[4] Bergstedt, Therese. Hjärnforskare: “Psykedeliska droger kan hjälpa mot depression”. SVT. 2016.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/psykedeliska-droger-kan-forandra-varlden

[5] Aretakis, Leonidas. Den psykedeliska forskningen söker nyckeln till våra medvetanden. DN. 2018. https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/den-psykedeliska-forskningen-soker-nyckeln-till-vara-medvetanden/

[6]Modern Psykologi. 2018/01. https://modernpsykologi.se/2017/12/18/lar-kanna-dina-kanslor-med-modern-psykologi/?fbclid=IwAR3GoEzWooP104pMVdCSuP7pK0sdlqBV9FpuCLe1pJhG7w4EKkJZeUN_aMA

[7] Psykologtidningen. Psykedelisk vetenskap ute ur skamvrån. Psykologtidningen. 2018. http://psykologtidningen.se/2018/12/13/psykedelisk-vetenskap-ute-ur-skamvran/

[8] Griffiths, R., Richards, W., McCann, U. and Jesse, R. (2006). Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology, 187(3), ss.268-283.

[9] MAPS. A Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of PTSD. 2017.

https://maps.org/research/mdma/mdma-research-timeline/4887-a-manual-for-mdma-assisted-psychotherapy-in-the-treatment-of-ptsd

[10] MAPS. MDMA Therapy Training Program. Hämtad: 2019. https://maps.org/training

[11]WHO. "Depression: let’s talk" says WHO, as depression tops list of causes of ill health. 2017. https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health

[12] WHO. Investing in treatment for depression and anxiety leads to fourfold return. 2016. https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2016-investing-in-treatment-for-depression-and-anxiety-leads-to-fourfold-return

[13] Socialstyrelsen. Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 2017. https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna

[14] Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Ketamin vid svårbehandlad depression. 2017. https://www.sbu.se/contentassets/e363ed34877b43ae81747750f1f47c0f/ketamin-vid-svarbehandlad-depression.pdf

#Psykedeliskasubstanser #Psykedelika #Psykiatri #Psilocybin #MDMA #Depression

TänkTanken.png

På TänkTanken delar Sveriges psykologstudenter med sig av vetenskap och lärdomar från sina studier. Alla psykologstudenter är välkomna att skicka in sina bidrag. PS styrelse avgör vilka bidrag som publiceras. PS står däremot inte för åsikterna som uttrycks i inläggen.

Nå ut - vinn pengar

Samtliga inlägg marknadsförs av PS för att nå så många som möjligt. De bästa inläggen tävlar om 5000:- som delas ut i samband med den årliga PS-kongressen. 

Populära inlägg
Sök efter taggar