Psykologstudenter berättar

Vad är roligast med att plugga till psykolog? Vad behöver du veta innan du väljer universitet? Under vintern publicerar PS en serie intervjuer med psykologstudenter från olika lärosäten runt om i Sverige. Du får svar på frågorna ovan och mycket mer. 

 

Olof Nilsson, Termin 4, Göteborgs Universitet

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?
Utrymmet att få vrida och vända på, ifrågasätta och vässa sina tankar för att bättre kunna förstå och navigera mig själv, människan och omvärlden. Detta har jag upplevt i klassrummet så väl som personligen och tillsammans med mina studiekamrater. Jag tycker det är kul att så många av människorna här på programmet har en reflekterande och filosofisk sida. Plus att det är ett yrke och framtidsval som för mig känns väldigt meningsfullt.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?
Inte första gången jag har fått denna frågan och jag tycker att jag blir osäkrare varje gång jag svarar. Men det gör inget, jag gillar när framtiden är ett oskrivet blad! Men i denna stund så skulle jag säga att följande områden känns intressanta:
- Skolpsykologi, för att det alltid legat mig nära om hjärtat och för att jag så gärna hade velat nå de ungdomar i skolan som känner en vilsenhet och meningslöshet inför framtiden, precis som jag gjorde då.
- Organisationspsykologi, därför att jag har en bild av att detta arbetssätt och den arbetsmiljön skulle passa mig ganska bra.
- Att på något vis bidra till forskningsfältet om psykedeliska terapimetoder, helt enkelt därför att jag tror mycket på denna typ av behandlingsform och dess potential.
- Kliniskt arbete, för att det känns så himla spännande och meningsfullt att få hjälpa en annan människa på ett så intimt sätt.
Sen gillar jag verkligen att tala inför andra människor och att föreläsa, så jag känner mig väldigt pepp på att undervisa också. Men troligtvis inte förrän en bit in i karriären.

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?
- Små klasser och mycket arbeten i mindre grupper.
- Det verkar finnas ett intresse hos institutionen att lyssna på eleverna och att ständigt förbättra kurserna.
- Det verkar som att institutionen är måna om miljön och studiemiljön i skolan.
- Det finns en variation av examinerande moment: exempelvis tentor, hemtentor, grupparbeten och fördjupningsarbeten.
-Det finns många kompetenta och engagerade lärare, som ofta har bakgrund som kliniker.
 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?
Socialpsykologi (sociologi). Föreläsaren, Emma Engdahl, var helt underbar. Det var många intressanta seminarier med goda diskussioner. För mig som inte var särskilt insatt i just detta perspektivet tidigare utmanade det mycket mina tankar och såhär i efterhand tycker jag att jag fick med mig från den kursen.

Vilket moment är roligast på programmet?
Jag misstänker att det kommer på de högre terminerna. Antagligen terapin eller praktiken. Vi har även ett stort organisationspsykologiskt moment där man får arbeta med ett företag som verkar spännande. Men hittills för min del är det familjeterapi-momentet under kursen Gruppsykologi.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?
Lund. Jag är från Malmö och det är fortfarande där jag känner mig hemma. För den som inte vet så är det knappt en kvart dessa två städerna emellan med tåget. Så då hade jag bott i Malmö och pluggat i Lund. Men jag har redan pluggat i Lund 2 år och ville ha ett ombyte.

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?
Det skulle väl i såna fall vara att psykodynamisk psykologi ges mer utrymme här än på andra lärosäten. Vi har 50/50 av KBT och PDT när det kommer till vilken terapi vi lär oss. I de flesta teorikurserna märks det inte av, men i några gör det.

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?
Det är 40 timmar egenterapi som gäller, minst 25 timmar inom samma inriktning. Terapin skall ges av någon som både är psykolog såväl som psykoterapeut. Skolan stöttar en med 400 kronor per tillfälle. Terapin får påbörjas först termin 3 och senast termin 7. Själv har jag inte påbörjat min egenterapi.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?
-Programmet verkar ta hänsyn till att eleverna befinner sig på olika platser i livet. Det är mycket upp till en själv vilken ambitionsnivå man väljer att lägga sig på.
- Programmet är ganska tvådelat. De första 5 terminerna är mycket teori och förberedande. Termin 6 går man ut på praktiken och efter det börjar patientarbetet i skolan.
- Det är många olika typer av examinerande moment: tenta, hemtenta, presentationer, fördjupningsarbeten o.s.v. Även mycket grupparbeten.
- Det är mer fokus på psykodynamisk teori och terapi här än på andra lärosäten.
- Det är genusperspektiv på varje kurs.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?
- Digitala tentor!
- Det är en enskild byggnad separat från andra instutioner och program i stan. Det gör att det blir lite av en småstadskänsla. Det är välkomnande och hemtrevligt.
- Det är lätt att umgås över terminerna.
- Det är kanske för att jag har pluggat i fyrkantiga och sterila ingenjörsbyggnader förut, men jag tycker miljön i skolan är väldigt trevlig.
- Det finns gott om studieplatser och grupprum. Även ett vilorum.
- Det finns möjlighet att delta i studentarrangerade evenemang av olika slag, exempelvis workshops, pubar, fikor samt meditation.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Göteborg:
Det är ett stort beslut och en lång utbilding. Jag är av uppfattningen att det är mycket bra att veta varför man gör det man gör och att man har lite koll på sig själv och sin plats här i världen. Så har man inte koll på det kan det vara bra att vänta lite till innan man ansöker. Det tror jag är otroligt värt det. Programmet finns ju kvar. Men om det känns rätt och meningsfullt – kör! Fler grymma psykologer behövs.

Publicerades 2018

Amanda Ramidh, Termin 3, Karlstad Universitet

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Det är väldigt nytt, nytänkande och modernt och universitetet är jättebra. Att läsa psykologprogrammet gör att man lär sig om sig själv på varje lektion. Vi har bra sammanhållning i alla terminer. Vi är fyra årskullar och vi hjälper varandra mycket. Vi har till och med ett eget kök där vi kan hänga och där vi brukar hjälpa varandra och diskutera olika saker.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Man kan välja så himla många olika vägar. Jag är väldigt sugen på organisationspsykologi, att jobba inom företag. Det verkar intressant att påverka en grupp istället för en enskild individ. Det är också intressant med ledarskapspsykologi, men samtidigt lockar det kliniska också.

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Jag vet inte eftersom jag inte riktigt kan jämföra med några andra program. Vi har vårt eget, det är unikt eftersom vi har egna rum, vilket gör att vi får väldigt bra samhörighet och sammanhållning. Man lär känna varandra. Lärarna är väldigt utvecklingsdrivna och man kan påverka utbildningen mycket.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Vi har läst neuropsykologi, biologi och kognitiv psykologi. Jag har tyckt att utvecklingspsykologi är jättespännande verkligen. Där kan man lära sig grejer om sig själv och människor i sin omgivning. Jag har också tyckt att statistikkurser har varit roliga. Man är lite rädd för statistiken men det är faktiskt ganska roligt och man ska inte vara rädd för allt som tillkommer när man läser till psykologi. Det är väldigt givande.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

Tidigt i programmet fick vi åka ut till en förskola och observera barn. Det var väldigt roligt. Man såg vad man kommer göra som psykolog sen. Det är kul sätt att tillämpa de kunskaper man förvärvat under utbildningen och så häftigt att man redan termin 1 kan se saker ute i ”verkligheten”. Man får göra mycket sådant.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Jag skulle nog säga… Överallt! Linköping, eftersom jag kommer från Linköping. Och Linköping verkar också ha ett väldigt bra psykologprogram. Man använder en modern metod där. Annars de stora universiteten bara för att det är häftigt, Uppsala eller Lund.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)?

Jag tror att det är så att det är inriktat på ganska mycket neuro- och barnpsykologi. Vi kommer både få läsa PDT och KBT.

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

Vi har ingen egenterapi. Vi har en delkurs som heter självkännedom och kommunikation. Där träffas vi i smågrupper och får agera psykologer och klienter. Detta momentet ska ersätta egenterapin.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

När jag kom in tänkte jag att Karlstad var en liten håla men när man väl kommer till Karlstad är det ett bra universitet, supermysig stämning, man lär sig mycket och interagerar mycket med alla på programmet. Vi hjälper varandra. Här finns ingen rivalitet och vi står varandra nära. Professorerna lyssnar på oss och det finns en bra kommunikation. Vi har en egen psykologimottagning som invigdes nyligen.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Nytt och fräscht och att allt går bra. Smidigt när det alltid finns någon att fråga, väldigt lätt att boka, man trivs när man kommer in, lätt att hitta – det är fint! Folk är allmänt trevliga. Det är mer ordentligt än vad man tror. Universitetet satsas på, studentlivet satsas på och det märker man.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Karlstad:

Många är rädda för att söka, de tror att man måste vara bäst på allt för att söka till psykologprogrammet men så är det verkligen inte! Jag trivs jättebra och det är inte så svårt som man tror. Våga sök! Man ångrar sig inte. Det är så spännande, det är så kul!

Publicerades 2018

 

Studenterna på KI testar behandling av olika fobier på Skansen.

Olivia Kukaćka, Termin 9, Karolinska Institutet

 

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Det finns så mycket som är kul att det är svårt att välja. Det är olika steg i utbildningen som är roliga på olika sätt. De första tre åren är det mycket teori och de sista två är kliniskt inriktade. De sista två åren har jag uppskattat mycket, när man har en baskunskap och kan använda de olika delarna man redan har till att förstå och diskutera på ett annat sätt. Jag skulle säga att det absolut roligaste är seminarierna och de diskussioner som uppstår där. Det finns ett stort utbyte mellan oss studenter samt mellan studenter och lärare på KI.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Det kliniska lockar mig mest. Jag har praktiserat på barn-sidan så känner mig lite mer hemma där. Jag tror att ens karriärväg växer fram i takt med ens erfarenheter. Det kan vara viktigt att tänka på innan man söker att det inte är lätt att veta vad man tycker är kul och vad som passar en. Man kommer växa in i den rollen som man tar sig an.  

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

På KI har vi ett stort fokus på biologi och forskning. Generellt nämns någonting om hjärnans biologi på varje föreläsning, exempelvis hur kroppen och hjärnan formar oss i båda riktningarna. Vi läser mycket farmakologi också i samband med det kliniska arbetet. Vi blir väl förberedda på att jobba på sjukhus, till exempel med klienter som har somatiska problem. Vi får också mycket träning i forskningsmetodik och lär oss tänka utifrån ett vetenskapligt perspektiv och ifrågasätta för att vi sedan ska kunna ta ställning. KI uppmuntrar studenter att engagera sig i forskning tidigt under utbildningen. Vi har exempelvis en sommarforskarskola som alla studenter från KI kan söka till. Där får man göra en egen studie och skriva en uppsats motsvarande en c-uppsats. Jag gick den kursen själv och tycker att det gav mig massor.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Jag tycker att det kliniska är mest intressant och vi har haft flera kliniska kurser som båda har varit roliga. Professor Petter Gustavsson, som håller i kursen i differentiell psykometri, var otroligt engagerad, han lärde sig bland annat alla studenters namn. En engagerad kursansvarig inspirerar och gör en motiverad. Med Dr Erik Andersson är en klinisk lärare som visar engagemang genom att dela med sig av personliga erfarenheter och visar stort intresse för vad vi studenter tycker om kursen, allt för att kunna utveckla den och bli bättre. Praktiken är också en kurs där jag känner att jag har lärt mig mycket.  

 

Vilket moment har du uppskattat mest på programmet?

De kliniska! För oss börjar de kliniska momenten efter termin 7 och pågår tills man tar examen. Termin 7 har vi internetbehandling med en eller två klienter med ett program som Med Dr Brjann Ljotsson har skapat. Depression, ångest och paniksyndrom behandlas där. Termin 8 har vi praktik, vilket ligger något senare än övriga universitet, så vi är bra förberedda inför den. Termin 9 och 10 skriver vi uppsats och har diagnosspecifika seminarier och föreläsningar. Under sista året har vi även klientarbete en dag i veckan ute på olika mottagningar i Stockholm. Jag är på en mottagning som arbetar med patienter med andra somatiska problem utöver sin psykiska problematik, exempelvis smärta, diabetes och MS, och trivs mycket bra där.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Jag hade ärligt talat inte velat gå på något annat, jag är så nöjd med KI. Nä men jag har tyvärr inte så bra koll på de andra lärosätena heller. Skulle nog välja någon av de större studentstäderna så som Lund eller Uppsala i så fall.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Neuropsykologi och KBT. Den biopsykosociala modellen färgar hela utbildningen. Den modellen belyser sambandet mellan en persons biologi, psykologi och den sociala miljö personen verkar i.

 

Hur fungerar det med egenterapi på ditt universitet?

Vi har ingen egenterapi. Istället har vi en självkännedomskurs. Där får vi jobba med att utveckla oss själva under handledning. 

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Det är lite av en chock när man börjar att det är ett så stort biologi- och KBT-fokus. Det behöver man vara beredd på. Vi har endast ett par föreläsningar om PDT under hela programmet, förutom en historisk föreläsning om Freud. En annan sak som är viktig att veta om KI är att studentlivet här inte är så etablerat. Det går inte att jämföra med kår-verksamheter i Lund och Uppsala. Här hänger de flesta på stan istället.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Att vi inte har egenterapi. Den förklaringen som vi fått tycker jag samtidigt är logisk, bland annat att alla inte kommer vilja jobba med terapi och då ska man inte tvingas gå i terapi. Dessutom finns det inte någon direkt forskning på att man blir en bättre terapeut för att man har gått i terapi själv. På många ställen finansieras även egenterapin av studenten själv, även om det är subventionerat. Det andra är: Vi läser om tarmkanalen och respirationssystemet, bland annat. Och vad ska vi med det till sen? Det är en bra fråga, haha…. Men det ger mycket kunskap om människokroppen och när man jobbar med människor med somatiska problem, som jag gör nu under klientarbetet, då har det varit toppen.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet på Karolinska Institutet:

Det som är speciellt med psykologprogrammet är att man blir förändrad som person, från att man börjar till att man går ut. Man ser på omgivningen lite annorlunda och jag tycker nog att jag har blivit en öppnare person än jag var innan. Jag är väldigt glad för det.

 

Jag som själv var stressad över mitt val av universitet hade också velat höra att valet inte är så avgörande som man kan tro. Jag är mycket nöjd med KI men tror att de som pluggar till exempel i Lund är nöjda med det. Ha inte panik över valet av lärosäte, du kommer växa in i den utbildning du går. Och ge inte upp om du inte kommer in första året, sök igen. Jag kom inte in första gången jag sökte. Och det spelar ingen större roll om jag går ut i år eller om jag hade gått ut förra året. Sök igen och igen om du verkligen vill. Varmt välkomna!

Publicerades 2018

 

Oscar Westrin, Termin 9, Linnéuniversitet Växjö

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Man får utvecklas som människa. Det beror nog på vad man har för ingång, men vill man utvecklas så finns alla förutsättningar. Man börjar förstå sig själv bättre, får bearbeta sig själv och sitt beteende. Det är både intressant och utvecklande att börja tänka djupare kring vem man är och vilka andra är. Och så är det roligt att få hjälpa människor, möta människor!

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Kommer förmodligen landa i psykodynamisk terapi (vi lär oss både KBT och PDT), men kan tänka mig att börja med mer konkreta grejer som neuropsykologisk utredning. Börja med att skaffa livserfarenhet och ta den terapeutiska delen senare med mer kött på benen. Vi lär oss både KBT och PDT.

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Jag tror att vi har en ovanligt hög andel lärare med klinisk erfarenhet. Det märks i utbildningen, den blir mer konkret. Det är inte bara teori, utan redan tidigt under utbildningen görs kopplingar till vad vi senare ska arbeta med.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Teoretiska kursen i psykodynamisk terapi. Den var extremt stimulerande och uppmuntrande till stort filosofiskt tänkande. Utan tvekan den kurs som gett mig mest som person och framtida psykolog.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

Att äntligen få komma igång med klientarbetet i termin 7. Det var något jag hade väntat länge på. Det var spännande, hade ju ingen aning om hur det skulle gå. Sen var det häftigt och kul att  upptäcka att man faktiskt kunde saker. Blev snabbt tryggare i mig själv och insåg att jag hade mer kunskap än befarat.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Spelar ingen roll för mig. Jag har läst på flera olika universitet och det spelar faktiskt ingen roll var man studerar. Det viktiga är hur engagerad man är, hur mycket tid och energi man har att lägga på studierna. Måste jag ändå välja skulle det bli Lund på grund av deras psykodynamiska fokus.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Jag tror att Linnéuniversitet är officiellt inriktat mot organisationspsykologi, men det märks inte jättemycket under utbildningen. Det är fortfarande en väldigt bred utbildning. Det finns ett intresse hos lärosätena att överdriva skillnader sinsemellan. De vill ha en profil.

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

20h egenterapi ingår i utbildningen och betalas helt av skolan. Vi får välja terapeut från en lista på godkända terapeuter, antingen med KBT- eller PDT-inriktning.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Skulle väl vara att det fortfarande finns ett starkt psykodynamiskt perspektiv här. Ansök om du vill ha det, undvik om du inte vill ha det. I övrigt är det ett bra och mysigt universitet. Vi har nära till lärarna och relationerna till lärarna blir lite mer personliga.

 

Har din syn på psykologprogrammet ändrats mycket?

Innan visste jag inte så exakt vad en psykolog gjorde. Man kommer inte så ofta i kontakt med psykologer i verkliga livet. När jag började fick jag en tydligare bild, och hela yrket verkade mer  intressant, stimulerande, meningsfullt. Blev alltså positivt överraskad.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Det är många lärosäten som plockar bort egenterapi helt nu, så det är unikt att vi har egenterapi som betalas för helt.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Växjö:

Jättebra psykologprogram. Snälla lärare, som är väldigt engagerade. Campus är jättefint. Riktig studentkänsla. Småland är som vackrast i Växjö med alla sjöar och skogar runtom. Jag är kanske lite partisk - föddes  i Småland - men Småland är väldigt underbart.

Publicerades 2018

 

Matilda Baltius, Termin 5, Linköpings Universitet

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Variationen i allt som vi läser. Det är så många olika områden och det känns som att vi får en stor vidd i utbildningen. Jag gillar upplägget väldigt mycket, att vi har korta kurser. Det blir mycket variation. Vi läser våra kurser i fem veckor oftast, och sen kommer det en ny. Det gör att får en ganska tydlig bild av fältet. Hittills har vi till exempel läst utvecklingspsykologi, forskningsmetodik, klinisk psykologi och grupp- och socialpsykologi.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Jag känner mig öppen för det mesta. Att jobba med barn känns lockande just nu men jag hinner nog ändra mig många gånger innan det är dags att välja.  

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

De fem första terminerna är det grundläggande kurser. Klientarbetet påbörjas termin 6. Vi arbetar främst inom en modell som kallas PBL, problembaserat lärande. Det innebär att vi arbetar i basgrupper. Det blir mycket grupparbeten där man arbetar efter en viss struktur. Vi kallar det för ”snurran”. Jag tror att det är ett försök att få in mer kreativa aspekter i diskussioner. Vi har mycket brainstorming inom olika områden för att få fram nya frågeställningar. Man delar med sig till varandra i basgrupperna. Det kan ta lite tid att komma in i det. Sen får vi söka litteratur och artiklar på egen hand och på det sättet styr man själv vilken litteratur man läser. Vi har oftast ingen obligatorisk kurslitteratur utan snarare rekommenderad litteratur. Vi har också tentor på allt, vilket kan vara svårt eftersom det är fri läsning som kompletteras med föreläsningar där de går igenom det grundläggande.

Linköping är en lagom stor stad. Det är bra att ta sig överallt med cykel och det finns många olika utskott där man kan engagera sig i studentlivet. Det känns som ett lagom stort campus och är verkligen en mysigt stad trots Östgötadialekten.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Klinisk psykologi, psykopatologi och diagnostik. Diagnostiken var speciellt rolig eftersom vi inte läst något kliniskt innan. Man fick en uppfattning om vad man kan jobba med sen och en inblick i de olika diagnoserna.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

När vi gjorde WISC-testningar. Det var väldigt roligt men också läskigt. WISC är ett intelligenstest för barn. Det var termin tre. Vi har testotek på universitetet, där vi har olika tester som vi studenter får titta på och öva oss i. Där finns bland annat WISC, men också andra personlighetstester, som exempelvis NEO-pi och fler begåvningstester.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Eventuellt Lund då, eftersom jag kommer från Malmö. Men Linköping hade fått väldigt bra omdöme och verkade vara en bra studentstad så det var mitt förstahandsval.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Nej, det skulle jag inte säga. Vi får välja inriktning och läsa antingen KBT eller PDT. Forskningsmetodik läser vi en hel del.

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

Vi har ingen egenterapi. De har ersatt det med en kurs som heter ”etik och professionell kännedom”. Bland annat innefattar det mentorsgrupper med en psykolog där vi får chans att ställa frågor och diskutera. Vi har också olika reflektionsmoment. Jag vet inte om man kan se att det direkt uppfyller samma syfte. Jag tycker det är tråkigt att egenterapin försvann, de hade kunnat testa att minska den istället.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Det kan vara bra att läsa på och bilda sig en uppfattning om PBL, eftersom det är en så stor del av upplevelsen av att gå här.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Att det inte är någon obligatorisk litteratur, utan att vi hittar litteratur på egen hand. Nu uppskattar jag det men i början var det svårt. En annan sak är att vi har onsdagsfika, gratis fika varje onsdag då våra utskott fixar fika. Det bidrar till en fin gemenskap!

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Linköping:

SÖK! Ni kommer inte ångra er. Det är jättemysig stämning på programmet. Alla är så välkomnande och hjälpsamma. Det kommer jag ihåg från min tid som ny student. Alla var snälla och glada att hjälpa till. PBL leder till det, eftersom man är van att dela med sig av sina tips och källor. Man hjälper varandra istället för att skapa konkurrens. Här har vi en varm miljö. Jag är supernöjd.

Publicerades 2018

 

Johanna Malmsström, Termin 3, Lunds Universitet

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Det roligaste är att det är så intressant med psykologi. Intresset ökar motivationen. Det är också kul att det finns så mycket att engagera sig i. Här i Lund har vi till exempel Samhällsvetarkåren, massa olika nationer och spex. Det är lätt att skapa sig ett socialt liv som bidrar till kvalité och gör att det blir roligare att plugga. Jag upplever att det finns många likasinnade på psykologprogrammet, vilket också bidrar till en härlig stämning.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Svårt att svara på. I början var jag inne på psykoterapi för vuxna, men ju mer vi har läst verkar nya områden intressanta. Just nu är jag mest inne på att arbeta som skolpsykolog. Nu känns det kul för att jag nyligen gick i högstadiet och har kvar en tydlig bild av hur det är. Jag tänker att det kan bidra till att ungdomar mår väldigt mycket bättre. Jag har en vision om att jag ska åka runt till skolor och föreläsa. Det är så nice att man kan jobba inom många olika områden.

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Internatet som vi börjar hela utbildningen med känns verkligen utmärkande för oss i Lund. Då åker vi iväg och spenderar ett par dagar tillsammans med resten av klassen. Det är fint att det är ett gammalt universitet också. Externatet på termin 7 utmärker också psykologprogrammet på Lunds universitet tycker jag. Det kommer bli spännande eftersom det sätter igång processer i klassen. Jag tycker det verkar givande eftersom det är en träning i att hantera andras reaktioner. Egenterapi har vi ju också kvar här i Lund, vilket jag uppskattar.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Utvecklingspsykologin. Det är psykologi som följer genom alla livets faser och alla är en del av utvecklingspsykologin. Det var så spännande att få reda på vad barn kan göra när de föds, vad evolutionen har gjort och hur allt hänger ihop. Det är också spännande i relation till patologi. Om man får en dålig anknytning kan det påverka resten av livet och om en pusselbit läggs fel är det svårt att lägga resten av pusslet.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

Just nu känns det väldigt läskigt men jag tänker att det roligaste kommer bli att få egna klienter. Vi värms upp snabbt, genom att ha klienter som vi gör en personlighetsbedömning på redan termin tre. Sen byggs det upp successivt.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Om jag hade fått välja nu så hade det blivit Göteborg eftersom de fortfarande har egenterapi, som vi har, men när jag sökte in hade jag valt Linköping för det känns som en nice studentstad.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Jag tror att andra tror att Lunds universitet är inriktat på PDT men känslan som jag fått är att det eventuellt är lite så, men att intresset växer mer och mer för KBT. Det är öppet och man kan välja vad man vill. Det finns också en tyngd i att folk har studerat här länge och att det har hänt mycket i den här staden. Det ger mig känslan av att vi skapar historia nu. Tänk så många häftiga människor som har gått här. Här! Det händer nu.

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

Vi får 400 kr per gång och får välja en legitimerad psykolog. Vi ska gå 30 timmar sammanlagt. Man kan gå PDT eller KBT och PDT.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Det är inte så svårt som man tror. Man klarar det. Det kan verka krångligt i början. Det är så mycket information i början och kan vara svårt att få koll på allt. Men kolla din skräppost! Ofta hamnar mejlen om ansökan där. Var beredd på att det är en del moment som är personliga. Seminarierna till exempel, då händer det ibland att man till exempel ska prata om relationen till sina egna föräldrar och känslor som man har upplevt under tonåren. Det är en tillgång men det kan också vara jobbigt. Jag är ung och har ingen erfarenhet men det går ändå. Kanske har de ett sådant moment så tidigt så att man får känna hur det känns tidigt och för att komma närmare subgruppen som vi jobbade med första halvåret.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Hur många studentföreningar det finns som är kopplat till psykologprogrammet. Så mycket studentengagemang i de olika fakulteterna. Det finns så himla mycket förkortningar för allt och så himla mycket att engagera sig i. Det är väldigt kul.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Lund:

Det är en jättebra utbildning, superkul studentliv. Jag ser fram emot att träffa er i korridorerna!

Publicerades 2018

 

Asrin Dewari, Termin 9, Mittuniversitetet Östersund

 

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet? 

Det roliga med att gå psykologprogrammet är bredden i utbildningen. Det finns en stor variation i kurserna samtidigt som de alla bygger på varann och bidrar till en större förståelse för mänskligt mående och beteende.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Jag har intresserat mig mest för det organisatoriska inom psykologin men det kliniska är också väldigt intressant.

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Oj, det är en svår fråga. Jag skulle säga att det som kanske skiljer allra störst är föreläsarnas engagemang och drivet som finns hos de ansvariga för psykologprogrammet här på MIUN. De jobbar ständigt för förbättringar och utveckling, det är väldigt uppskattat.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Jag tror att min personliga favorit varit biologisk psykologi, jag har alltid gillat biologi så det kändes spännande att få den vinkeln på olika tillstånd och se vad som händer i hjärnan.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

Vilket moment är inte roligast?

Halima Subasic, Termin 9, Mittuniversitetet Östersund

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

UMEÅ för att de är inriktade på arbets-och organisationspsykologi. Dessutom har de en annan intressant inriktning, vilket är idrottspsykologi som är unikt för UMEÅ.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken? Kognitiv beteendeterapi (KBT), officiellt. Jag hade inte koll på att det fanns olika inriktningar när jag ansökte men är glad att MIUN är inriktade på KBT. Gör rätt val du också;)

 

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

Tyvärr tog de bort det för min generation. Vi fick en ’strimma’ istället, våra psykologer var våra lärare på universitetet. Strimman innebar att vi fick en självreflektionsuppgift som var kopplad till den kursen vi läste just då och så diskuterade vi den i grupp med en av våra lärare. Det har funkat okej. Hade varit roligare med en privat psykolog dock, att få uppleva känslan att gå till en privat klinik och ha en egen psykolog. Synd.

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan? Som sagt KBT inriktade och även mycket forskning på universitetet. Hemtrevlig miljö med nära kontakt till lärarna. Finns stora möjligheter att knyta kontakter i staden också om man vill stanna kvar efter studietiden.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Vi skriver C-uppsats! Inte många psykologprogram som har det vad jag har förstått. Inte något folk förvånas över, men vi har grymma handledare för klientarbetet de senare terminerna. Shoutout Ingrid Oremark!

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Östersund:

Tänk alltid att göra det bästa av situationen. Maxa det som går att maxa, njut av det som är unikt för Östersund. Du kanske aldrig får den möjligheten igen.

Publicerades 2018

 
 

Maria Idering, Termin 8, Stockholms Universitet


Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?
Det roligaste är att nästan alla kurser vi läst känns relevanta för både kommande yrkesliv och även för en själv som människa. Jag tycker att det är spännande att använda sig själv som referensram för allt nytt man lär sig, och se både sig själv och sin omgivning i ett helt nytt ljus.


Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?
Jag är tveklöst mest intresserad av att jobba med psykologisk behandling. Jag tänker att psykiatrin är en väldigt lärorik start, sedan får jag se vart vägen leder. Just nu känner jag att jag skulle vilja läsa vidare till psykoterapeut någon gång i framtiden.


Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?
Att det innehåller väldigt mycket arbets- och organisationspsykologi, och institutionens psykoterapimottagning som är en av de största i Stockholm.


Vilken kurs är den bästa hittills och varför?
Förutom KBT-kurserna så måste jag säga praktiken. Det är nästan hela termin 6 och jag kände att jag bara ville slänga mig ut i arbetslivet efter den terminen. Jag var på en allmänpsykiatrisk vuxenmottagning och fick bl.a. ha KBT med några egna patienter och göra en neuropsykiatrisk utredning, båda under handledning förstås.


Vilket moment är roligast på programmet?
Helt klart handledd psykoterapi, där vi får ha egna klienter på institutionens psykoterapimottagning! Det är otroligt kul och framför allt lärorikt. Det är svårt att applicera en massa teori i praktiken och man måste öva jättemycket. Alla sessioner filmas och det kan vara plågsamt att se sig själv, men det finns inget bättre sätt att lära sig på.


Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?
Då hade jag nog velat läsa i Uppsala, eftersom vi har haft flera bra föreläsare därifrån och jag har hört bra saker om programmet av bekanta som gått där.


Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?
Vår institution var länge helt psykodynamiskt inriktad, och många av de äldre lärarna som jobbat länge är psykodynamiker. Idag finns det dock en bra KBT-inriktning också. SU:s psykologprogram har också ett väldigt stort block arbets- och organisationspsykologi jämfört med de andra programmen i Sverige.


Hur fungerar det med egenterapi på ditt universitet?
Vi ska gå i 25 timmar egenterapi innan termin 7 börjar, eftersom att det är då psykoterapikurserna startar. Man får själv hitta en psykoterapeut som även ska vara legitimerad psykolog. Denna ska sedan godkännas av kursansvarig för momentet. Institutionen betalar 400 kr per session och resten får man finansiera själv. Man får dock lägga ut själv först, och sedan lämna in kvitton månadsvis för att få tillbaka pengar av dem. Har man relativt nyligen gått i terapi hos en psykoterapeut som godkänns ska man kunna tillgodoräkna sig denna, men då får man ingen ersättning från skolan, vad jag förstår.


Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Det är bra att veta att egenterapin kommer att kosta pengar, eftersom det är ytterst ovanligt med en terapeut för 400 kr per session. Om man inte är ett dugg intresserad av arbets- och organisationspsykologi så kanske man ska ta sig en funderare på sina alternativ (fast å andra sidan ska man ju vara öppen för att det kanske är roligare än man tror). Innan vi valde terapiinriktning fick vi en kurs som gav översikt i både PDT och KBT, så man får bra med information innan sitt val.


Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Vår institution i Frescati Hage ligger i en stor, k-märkt, slottsliknande byggnad. Perfekt för KBT-studenter som letar småkryp inför exponeringsterapi. Förra terminen var vi några på spindeljakt högst upp på vinden fem våningar upp, och längst ner i källaren. Där finns för övrigt ett pingisbord också.


Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Stockholm:

Gör det! Är du osäker på terapiinriktning är det perfekt att välja ett universitet som erbjuder båda, du kommer hitta din väg under programmets gång. Och tänk på att psykologprogrammet är en bred utbildning, och att man kan jobba med massvis med saker utöver behandling. Oavsett vilket lärosäte du väljer så kommer du välja en grym utbildning och så småningom det roligaste yrket som finns.

 

 

Publicerades 2018

Ana Latorre, Termin 6, Umeå Universitet

 

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Att läsa psykologprogrammet är lite terapeutiskt i sig, något jag verkligen har uppskattat haha. Samtidigt som man arbetar med konkret självkännedom får man också en djupare förståelse för hur alla möjliga slags människor fungerar – från individer till grupper, unga till gamla, ”friska” till ”sjuka” etc. Man undgår liksom inte att relatera det man läser till sig själv och andra personer man har träffat/träffar genom livet. Dels är detta så sjukt intressant och dels är dessa lärdomar utmärkta verktyg för att motverka psykisk ohälsa.

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Jag var riktigt såld på organisationspsykologi först. Efter våra diagnostik- och behandlingskurser i termin 5 styrde jag dock helt om till det kliniska fältet. Den målgrupp jag har blivit mest intresserad av på senare tid är barn och ungdomar, eftersom jag nu praktiserar på en barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm.

 

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Jag tror psykologiska institutionen i Umeå lägger ner mycket krut på kontinuerlig förbättring av psykologprogrammet. Eftersom Umeå kanske inte lockar lika mycket som de mera traditionella studentstäderna satsar vår institution istället på utbildningskvalité – något de verkligen lyckas med. I termin 4 fick vi börja möta våra första klienter i rollen som grupphandledare åt polisstudenter och E-sportlag vilket var sjukt häftigt. Vi är också de enda psykologstudenter i Sverige som redan i termin 5 får klinisk erfarenhet genom stress- och sömnskolor som vi leder på vårdcentraler runtom i staden. Vi är i dagsläget också de enda som gör den omfattande praktiska examinationen ”OSCE” i termin 6 inför praktiken. Här ska man genomföra ett antal stationer utifrån case. Man håller i 10-minuterssamtal med ”fejk-patienter” där vissa moment måste ingå och visselpipe-signaler används för att markera när stationerna börjar och slutar. Nervigt va? Men en OTROLIGT bra förberedelse som gjorde att jag kände mig väl rustad inför praktiken.

 

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Praktikkursen, helt klart. Det är häftigt att äntligen få tillämpa 2,5 år av teoretiska studier i verkligheten och att dagligen få hänga med legitimerade psykologer som inspirerar och lär. Det är här man för första gången får ”testa själv” samtidigt som det finns utrymme att göra misstag och pröva sig fram.

 

Vilket moment är roligast på programmet?

Alla praktiska moment jag nämnde ovan (grupphandledningarna, stress- och sömnskolorna, praktiken etc). Men även självkännedomsmomenten – det är sjukt spännande öka sin självinsikt genom att lära känna sig själv.

 

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Uppvuxen i New York/Stockholm ville jag faktiskt helt bort ifrån storstadslivet, och gärna även geografiskt långt bort (så att jag inte skulle kunna åka hem varje helg). Jag hade aldrig bott i en mindre stad och ville testa det. Det var också viktigt för mig att det skulle finnas en stark studentsammanhållning. Så om inte Umeå hade jag nog kunnat tänka mig någon av studentstäderna Lund, Linköping eller Örebro.

 

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Ett psykologexamen från Umeå universitet innebär att man blir lite av en ”generalist”, alltså lika skolad inom KBT (kognitiv beteendeterapi) som PDT (psykodynamisk terapi). I termin 5 läser man om båda dessa, men jag måste helt ärligt säga att KBT-undervisningen höll ett mycket högre mått än PDT-undervisningen. Kanske var det bara så det året. Under senare delen av utbildningen, när man har egna klienter, testar man lyckligtvis 1 år som studentterapeut inom båda inriktningar. Då hoppas jag att mina kunskaper inom dessa ska jämnas ut bättre.  

 

Hur fungerar det med egenterapi på ditt universitet?

Borttaget sedan hösten 2015. Tråkigt eftersom jag jättegärna hade gått i egenterapi i utbildningssyfte. Det verkar dock vara omdiskuterat på alla lärosäten och jag har förstått att det sakta men säkert håller på försvinner överallt.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

I Umeå finns en generellt bra balans mellan fysiskt aktivitet och socialt umgänge, någonting vi blivande psykologer kommer att förespråka mycket i det kommande yrket. Staden präglas av välbefinnande på alla sätt då man ägnar sig åt en hel del vardagsmotion, vinteraktiviteter och rörelse på norra Europas största idrottsanläggning (som ligger ett stenkast från universitetet). Jag var absolut inte typen som såg vitsen med att röra på sig innan jag flyttade hit, men det ”smittar” lätt. Nu tar jag glädje i att cykla, promenera och simma året om. Samtidigt som det är lite sparsamt med sittningar och ”crazy” fester är psykologstudenterna i Umeå tighta sinsemellan. Det är generellt ofta myshäng som gäller, men jag gillar det. På programmet har jag fått vänner för livet och känner vi för en crazy fest finns det flera ställen på campus för oss att dra till, då alla universitetets studenter hänger inom samma 2km-radius.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Att man kan trivas riktigt bra i en mindre stad som Umeå. Vi Stockholmare kan ofta säga ”vadå det finns väl inget att göra i såna där småstäder”. Den sammanhållning som finns mellan studenter här väger dock helt klart tyngre än alla ytliga nöjen en storstad kan erbjuda. Att alltid ha nära till vännerna och känna igen folk vart man än går är fina saker jag aldrig kunnat uppleva som storstadsråtta, haha. Och ja, visst är det kallt här, men jag diggar hur man i dessa breddgrader tänker ”funktion > utseende”. Vi går på krogen i täckbyxor, leker i snön och installerar dubbdäck på våra cyklar som ingenting. Jag fryser mindre här än i Stockholm eftersom jag väljer att ha underställ, överdragsbyxor och min tjocka Canada Goose före någon liten kappa.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Umeå:

Do it - även om du aldrig varit i Norrland tidigare och det känns sjukt random! Det som gör psykologrollen unik jämfört med andra professioner är att varje ny livserfarenhet blir användbar i arbetet. För varje erfarenhet man samlar man på sig får man nämligen ett nytt sätt att relatera till människor på. Och det är just de oväntade upplevelserna som ger oss mest! Med sin höga standard, mysiga stämning och hälsosamma anda skulle jag rekommendera Umeås psykologprogram till er alla dagar i veckan J

 

 

Publicerades 2018

 

Sevara Kadyrova, Termin 5, Uppsala Universitet

Är ditt program inriktat på en specifik gren inom psykologin? (Officiellt eller inofficiellt)

Nja. Antar att vi är mer inriktade på KBT, men inte officiellt.

 

Hur fungerar det med egenterapi på ditt universitet?

Det har tagits bort. Jag tycker det är väldigt synd då jag inte tycker att de tillfällen vi fick som ersättning duger riktigt. Men å andra sidan kan jag ju bara föreställa mig hur egenterapi skulle gå till. Men det är defintivt något jag tycket att programmet kan förbättra.

 

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

Vill man bli proffs på KBT, forskning och kliniskt psykologarbete borde man välja Uppsala. Vill man däremot jobba inom forensisk psykologi eller få mer av ett biologiskt eller medicinskt perspektiv kanske inte Uppsala är lika passande. Sen är det också viktigt att veta att man har mycket ansvar själv. Det är inte föreläsningar varje dag från 8-17, utan ganska mycket egentid som antas läggas på studier. Vill man dessutom ha kul under sina studier så kan jag verkligen rekommendera studentlivet i Uppsala.

 

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du har förvånats över?

Att man har tid med andra aktiviteter, som andra kurser, föreningsliv, uteliv eller extrajobb. Med tanke på att det är så svårt att komma in kan man tro att allt man hinner göra är att plugga, men så är det inte. Och det är nice, tycker jag.

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Människorna som läser på programmet, de är underbara. Kanske för att de flesta börjar ”på nytt” i Uppsala. Många flyttar till exempel till staden bara veckor innan de börjar. Man blir en familj från första dagen. Man känner direkt att de här människorna trivs jag bra med.

 

Hälsning till de som funderar att söka psykologprogrammet i ditt lärosäte?

Du kommer inte att ångra dig om du väljer att läsa i Uppsala. Det är svårt att beskriva, det måste bara upplevas. Och jag rekommenderar starkt att välja just Uppsala.

Jakob Öncü Schenström, Termin 5, Uppsala Universitet

Vad är det roligaste med att gå på psykologprogrammet?

Psykologi förstås! Människans psyke är fantastiskt intressant, och det är ett privilegium att varje dag få lära sig mer om det. Det kan vara en riktig kick när man har ett sånt där “aha-moment” om psykologi. Helt plötsligt förstår man sig bättre på sig själv, människorna omkring i ens omgivning och vår gemensamma värld.

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?
Svår fråga, en av fördelarna med psykologprogrammet är att det finns mycket att välja emellan. Men jag vill jobba kliniskt och skulle kunna tänka mig att först pröva på affektiv psykiatri, gärna med fokus på ångestproblematik.


Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

Uppsala universitet lyckas väl med en balans mellan humaniora och naturvetenskap, något som är mycket positivt om man både är intresserad av samhällsfrågor och psykologisk vetenskap.


Vilken kurs är den bästa hittills och varför?
Kursen Psykiatri, psykopatologi under den fjärde terminen. Det är mycket värdefullt att förstå psykisk ohälsa ur ett vetenskapligt, kliniskt och mellanmänskligt perspektiv. Kursen har ett rakt igenom bra innehåll och sätter rimliga krav på den studerande.


Vilket moment är roligast på programmet?

Inte helt hundra på vad som räknas som moment och inte, men allt som innehåller samtalsmetod är grymt.

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?
Jag tror att problembaserat lärande (PBL) skulle passa mig bra. Så jag skulle i så fall valt Linköpings universitet, som jag dessutom hört mycket bra om.


Hälsning till de som vill läsa psykologprogrammet på ditt lärosäte:

Hej du blivande psykologstudent! Kommer du till Uppsala universitet så får du en bra utbildning i en skön skolmiljö i en av Sveriges finaste städer. Du kommer studera med andra människor som är härliga, godhjärtade, smarta och roliga. Bättre än så blir det inte.

Publicerades 2019

 
 

Ibrahim Moallim, Termin 4, Örebro Universitet

 

Vilken karriärväg inom den psykologiska professionen lockar dig mest?

Det är nog bredden som psykolog som är det mest lockande, att kunna vara flexibel i sitt yrke är något jag värderar högt men klinisk psykologi är av stort intresse.

Vad tycker du utmärker psykologprogrammet på ditt lärosäte?

I mitt lärosäte karaktäriseras programmet av ett fokus på prevention, det vill säga förebyggande insatser.

Vilken kurs är den bästa hittills och varför?

Psykopatologi och personlighetspsykologi, då personlighet är så mångfacetterat och multidimensionellt.

Vilket moment är roligast på programmet?

Hittills har det praktiska momentet som vi hade under vår preventionskurs varit det mest intressanta, då man fick en inblick i psykologens yrkesliv.

Vilket lärosäte hade du velat gå på om du inte gått på ditt nuvarande? Varför?

Karolinska, då detta lärosäte lägger stort fokus vid klinisk psykologi och neuropsykologi, en del av psykologin som jag har stort intresse av.

Är ditt program inriktat på någon specifik gren inom psykologin (officiellt eller inofficiellt)? Vilken?

Prevention och förebyggande arbete.

Hur fungerar det egenterapi på ditt universitet?

Man kan antingen välja att gå 50h individuell terapi eller kombinera detta med gruppterapi, man kan även välja att gå sin terapi enligt ett psykodynamisk perspektiv eller KBT-inriktat

Förtydligande: Ibrahim tillhör den sista årskursen som har egenterapi vid Örebros universitet. Terapin är nu ersatt med en självkännedomskurs.

Vad tycker du är bra att veta om psykologprogrammet på ditt lärosäte innan ansökan?

En relevant sak hade varit hur studietakten utvecklas under terminerna, där studenter frågas om detta och där man kan få en övergripande blick av hur studierna och dess intensitet kommer se ut över utbildningens gång.

Vad har du upptäckt om ditt universitet som du tror att andra förvånas över?

Den sociala gemenskapen bland studenterna verkar vara stark, en berikande atmosfär som ibland kan vara värmande att vara delaktig i.

 

Hälsning till de som funderar på att söka psykologprogrammet i Örebro:

Ett givande program med många möjligheter och en stad där du kan finna dina nöjen och engagera dig i saker du är intresserad av.

Publicerades 2018

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration