Professionen

Psykologen ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi, alltså läran om själslivet och vetenskapen om de psykiska processerna. Psykologen kan arbeta inom en mängd olika fält såsom hälso- och sjukvård, arbetslivet, skola med flera. Inom hälso- och sjukvårdens område är psykolog en skyddad titel vilket innebär att psykologen har genomgått godkänd utbildning och praktisk träning, samt genom sin legitimation står under Socialstyrelsens tillsyn.
Saknar du något? Kontakta oss!

Lista över föreningar för psykologer:

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.
Inom Psykologförbundet finns en rad yrkesföreningar som utgörs av psykologer inom olika specifika verksamhetsområden. Dessa är;

Sveriges förening för Arbets- och Organisationspsykologer (http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/Sidor/arbets_organistion.aspx)

Föreningen för Forensiska Psykologer (http://www.forpsyk.se/)

Sveriges Geropsykologers Förening ( http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/SGF/Sidor/Y-forening_Geropsykologer.aspx)

Yrkesföreningen psykologer för döva och hörselskadade (http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/Sidor/Y-forening_horselskadae.aspx)

Föreningen för Sveriges KBT-psykologer (http://sverigeskbtpsykologer.se/)

Sveriges Kliniska Psykologers Förening (SKPF) (http://www.kliniskapsykologer.se/)

Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård (http://www.mbhv-psykologerna.com/)

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) (http://www.neuropsykologi.org/)

Habiliteringspsykologernas Yrkesförening (POMS) (http://www.poms.nu/)

Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet (PPP) (http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/Sidor/Y-forenig_privat.aspx)

Föreningen för psykologer i förskola och skola (PSIFOS) (http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/Psifos/Sidor/Y-forenig_skola.aspx)

Seniorpsykologerna (http://www.psykologforbundet.se/yrket/Yrkesforeningar/Sidor/Y-forenig_Seniorpsykologerna.aspx)

Andra föreningar för bland annat psykologer;

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) (http://www.kbt.nu/)
– BTF är en förening för kliniker som jobbar med kognitiv beteendeterapi.

Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC) (http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/)
– RPC är en förening som organiserar legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT) (http://www.sfkbt.se/)
– SfKBT är en förening som vill främja de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige.

Svenska psykoanalytiska föreningen (Spaf) (http://www.psykoanalys.se/)
– Spaf är den svenska föreningen för psykoanalytiker.