Linnéuniversitetet

Antal studenter: Programmet startade HT11 och tar in 35 studenter per år.

Antagning till Psykologprogrammet: HT

Psykologprogrammets webbsida

Praktiktermin: Termin 6

Psykoterapinriktning på klientarbetet: Från och med avancerad nivå, termin 7-10 har alla studenter klienter och handledning i både KBT och PDT, två terminer för var inriktning.

Psykoterapimottagning: Från termin 7 till termin 10 arbetar psykologstudenterna under handledning med klienter som sökt till institutionens egen psykoterapimottagning på Campus Växjö.

Forskning: På institutionen bedrivs forskning inom följande fält: biologisk psykologi, klinisk psykologi ink. missbruk- och beroendepsykologi, hälsopsykologi, pedagogisk psykologi ink. läsandets psykologi. Andra aktuella forskningsområden vid institutionen gäller emotionell intelligens och arbetsrelationer, barns och ungas utsatthet, utveckling av empatisk förmåga hos psykologstudenter och behandlingspedagoger samt socialkognitiva processers betydelse för diskriminering på arbetsmarknaden. Vid Högskolan i Halmstad bedrivs, i samarbete med Linnéuniversitetet, forskning inom det idrottspsykologiska området.

Senast uppdaterad: 2016-09-10