Uppsala universitet

Antal studenter:  450 st vid psykologprogrammet.

Antagning till psykologprogrammet: VT och HT

Psykologprogrammets webbsida

Praktiktermin: Termin 6

Psykoterapiinriktning på klientarbetet: Val mellan KBT och PDT, omfattar termin 7-9.

Psykoterapimottagning: Psykologmottagningen

Forskning: Vid institutionen bedrivs forskning inom en rad områden såsom Utvecklingspsykologi, Emotionsforskning, Musikpsykologi, Affektiv Neurovetenskap, Klinisk psykologi och Personlighets- och Socialpsykologi. Särskilt kan nämnas det internationellt erkända Spädbarnslabbet.

Senast uppdaterad: 2016-09-10