Umeå universitet

Antal studenter:  UMU har ca 400 studenter på psykologprogrammet.

Antagning till Psykologprgrammet: VT och HT

Psykoterapiinriktningar på klientarbetet: Alla studenter läser både KBT och PDT.

Praktiktermin: Termin 6

Ev. psykoterapimottagning eller annat särskilt relevant: Institutionen har en egen psykoterapimottagning där studenter på termin 7-10 arbetar.

Som enda program i Sverige ges psykologprogrammet också med inriktning mot idrott.

Psykologprogrammets webbsida

Psykologprogrammet med inrikting mot idrotts webbsida

Forskning: På Psykologiska institutionen vid Umeå universitet bedrivs världsledande forskning inom Genus och Internetbehandling. Därutöver bedrivs även forskning inom arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, samt personlighets-, social- och utvecklingspsykologi.

Senast uppdaterad: 2016-09-10