Stockholms universitet

Antal studenter:  SU har ca 400 studenter på Psykologprogrammet.

Antagning till Psykologprgrammet: VT och HT

Psykoterapiinrikningar på klientarbetet: val mellan KBT/PDT

Praktiktermin: Termin 6

Ev. psykoterapimottagning eller annat särskilt relevant: Institutionen har en egen psykoterapimottagning där studenter på termin 7-9 arbetar. Psykoterapimottagningen är en av Stockholms största med ca 4000 besök per år.

Psykologprogrammets webbsida

Forskning: På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedrivs världsledande forskning inom perception- och psykofysik på Gösta Ekmans laboratorium. Därutöver bedrivs även forskning inom arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, samt personlighets-, social- och utvecklingspsykologi. Sammanlagt publicerar forskare vid institutionen varje år 90-100 artiklar i vetenskapliga tidsskrifter.

Senast uppdaterad: 2016-09-10