Karlstad Universitet

Antal studenter: 

Antagning till Psykologprgrammet:

Psykoterapiinrikningar på klientarbetet:

Praktiktermin:

Ev. psykoterapimottagning eller annat särskilt relevant:

Psykologprogrammets hemsida