Karlstad Universitet

Antal studenter: Programmet är nytt och startade HT2015. Karlstad Universitet har således ej examinerat sina första psykologer 

Antagning till Psykologprgrammet: Endast intagning på höstterminen

Psykoterapiinrikningar på klientarbetet:

Praktiktermin: Termin 6

Ev. psykoterapimottagning eller annat särskilt relevant:

Psykologprogrammets hemsida