Nordiska psykologstudenter: Virtuell verklighet och onlineterapi (NPS 2/3)

Madis Vasser introducerade oss till den virtuella verkligheten och hur den fungerar, genom en föreläsning om hur det fungerar, en workshop där vi fick se hur världarna skapas och ett tillfälle där vi fick prova på att skjuta virtuella zombies. Det är en branch som förutspås omsätta 35 miljarder dollar år 2025, uppdelat på områden som spel, underhållning, militär användning och förstås hälso- och sjukvård.

Madis beskrev människans uppfattning av verkligheten som baserad på tre hörn i en pyramid: Den sensoriska input vi får från våra sinnesorgan, hur troligt vi anser det vara att det vi uppfattar är sant, samt våra förutsägelser av vad vi tror kommer hända härnäst. Grunden är den sensoriska inputen, och genom att den störs när vi sätter på oss vad som i praktiken är en datorskärm som täcker hela vårt synfält samt hörlurar som förändrar vår audiella uppfattning, blir känslan att vi har stigit in i en annan verklighet trots att vi är fullt medvetna om att vi befinner oss i ett rum i Tallinn omgivna av pratande och skrattande nordbor. Det är förstås långt ifrån perfekt än, med klumpiga miljöer, begränsade rörlighetsmöjligheter och avsaknaden av både taktil och olfaktorisk input, men det är redan nu en fascinerande stark upplevelse att sätta på sig utrustningen och stiga in i den virtuella världen.

Terapimässigt finns det stor potential, först och främst för behandling av specifika fobier. Ormar, spindlar, höjder, flygresor, sociala presentationer mm., allt går att skapa digitalt och exponeras för.

Tips för den som är mer intresserad av ämnet:

En översikt över hur läget ser ut med VR och behandling idag:

http://www.cio.com/article/3164537/virtual-reality/healthcare-vr-innovations-are-healing-patients.html

Per Carlbring är det största svenska namnet när det kommer till behandling med hjälp av VR, och har bland annat släppt en app vid namn “Vimse” som vem som helst kan ladda ned och använda för spindelfobibehandling:

http://www.carlbring.se/spindelfobi-testa-gratis-behandling-i-virtual-reality-vid-stockholms-universitet/

Sveriges första VR-café har öppnats i Kungsbacka utanför Göteborg, har du chansen att testa där eller på annat håll, ta den!
http://turnaroundvr.se/

 

Annika Tamme pratade om onlineterapi, och hennes arbete med den estniska hemsidan lahendus.net. Det är en sida som drivs helst av psykologstudenter, där vem som helst som känner att den behöver stöd kan registrera sig och genom mail få kontakt, hjälp och stöd. Projektet har drivits i drygt tio år, och under det senaste året tog 380 personer kontakt med en av de 31 studenter som har godkänts som terapeuter. Det går förstås rent juridiskt inte att kalla det för terapi, och i beskrivningen av hur det går till lät det betydligt mer som stödsamtal fast i mailform än någonting annat. Utbildningen i Estland har betydligt mindre behandlingsfokus än den svenska, så att få den här erfarenheten tyckte de som jobbar med det var väldigt givande, än mer så då de coachas av mer erfarna studenter och vid behov har en legitimerad psykolog som de kan kontakta och få handledning av.

Annika pratade också om hur det digitala kan vara ett hjälpmedel för den nuvarande mer analoga vården. Digitala terapeuter är på gång, det finns till exempel ett projekt i USA där en AI har tagits fram för att försöka behandla soldater som återvänder med PTSD, där det i studier har visat sig att patienter öppnar upp sig mer för den digitala terapeuten än vad de är villiga att göra inför kött-och-blod varianten. Den digitala terapeuten som tagits fram har även förmågan att läsa av ett sextiotal punkter i patientens ansikte, och utifrån det tillsammans med andra fysiska och verbala signaler anpassa sin respons till patientens tillstånd. Annika föreslog att det här kunde vara ett kraftfullt hjälpmedel för psykologer i terapirummet, för att bättre förstå vad som försiggår hos patienten och kunna anpassa interventioner utifrån det.

Tips för den som är mer intresserad av ämnet:

En artikel om den digitala terapeuten som tagits fram i södra Kalifornien:

https://futurism.com/uscs-new-ai-ellie-has-more-success-than-actual-therapists/

Kropp & Själ i P1 om datorer, robotar och AI som hjälpmedel inom vården. Hoppa fram till minut 32 för att komma till delen om psykisk hälsa och vad robotar kan göra där:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/855290?programid=1272

 

Linus Olsson Collentine
Internationell koordinator, Psykologstudent Sverige