Nordiska psykologstudenter: Big data och design av arbetsplatser (NPS 3/3)

Dmitri Rozgunjuk föreläste om “big data” och hur det påverkar våra liv.

Estland är ett av världens mest uppkopplade land, det enda i världen där man kan bli e-medborgare och sköta bolag helt utan en fysisk närvaro i landet. Information om alla transaktioner, kortköp, uttag, resor mm. som görs i landet lagras i en stor databas (ingen fara, säkerheten är hög blev jag försäkrad om när jag uttryckte oro) som ger oerhörda möjligheter till forskning, kartläggning och förbättring av landets infrastruktur.

Det är ett arbete på samhällsnivå som gör att big data kan komma alla till godo, men Dmitri var även noga med att påpeka att det långt ifrån bara är samhällsförbättrare som använder sig av data på det här sättet. Datoralgoritmer och -processande har blivit så bra att det blivit möjligt att från gruppnivå ta sig ned på individnivå för att att utifrån t.ex. vilka sidor du tycker om på facebook, kunna bedöma allt från ditt kön och din ålder, till hur din personlighet ser ut som bedömd på “the big five” till hur du röstade i det senaste valet och planerar att rösta i det kommande. Någonting som ser ut att ha utnyttjats både av de som ville att Storbritannien skulle rösta sig ut ur EU, samt av Donald Trump för att mot alla odds vinna det amerikanska valet.

Tips till den som är mer intresserad av ämnet:

Hur Donald Trump utnyttjade big data för att bli president:

https://motherboard.vice.com/en_us/article/how-our-likes-helped-trump-win

Kort video där en tvättäkta supervillain pratar om hur varenda amerikans internetanvändning kartlades för att påverka valet:

https://www.youtube.com/watch?v=O5sHofP5JyM&spfreload=10

Se vad dina facebooklikes säger om din personlighet:

https://applymagicsauce.com/demo.html

 

Kaspar Kruup höll min personliga favoritföreläsning vid namn “Design + science = win!”. Han menade att arbetsplatser är alldeles för dåligt anpassade till människor och alldeles för väl till hur vi föreställer oss att en arbetsplats ska vara. Med hjälp av vår psykologiska kunskap om hur människor fungerar, vad som gör att en person hamnar i flow, tycker om det den gör och mår bra kan arbetsplatser förbättras – designas – för ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande, högre produktivitet och lägre personalomsättning. Med utgångspunkten att även dataspel kan ses som arbete, en uppgift som kräver hög koncentration, intensivt tempo och föregår under lång tid, försöker Kaspar bättre förstå hur arbetsplatsen kan förbättras. Han beskriver det som att arbetare vill ha utmaningar, det är tråkigt att spela Tetris på nivå 1 när man är bra, och på samma sätt som svårighetsgraden automatiskt går upp i Tetris borde den även göra det på arbetsplatser. Det måste finnas chans att gå upp nivåer för att fortsätta vara stimulerad och tycka att ett arbete är roligt.

Ibland kan arbetsuppgifter vara repetitiva och ostimulerande, men ändå viktiga att hela tiden vara koncentrerad på för att inte göra några misstag. En lösning: kör ned huvudet och kämpa genom tristessen för att uppgiften till slut kommer vara över. En annan: hitta någonting med uppgiften som går att se som en lek, göra mätbart och möjligt att bli bättre på. Kaspar beskrev en VD med hundratals nästan identiska mail som han dragit sig för att skicka ut då han tyckte det var så tråkigt, som plötsligt bestämde sig för att att ta tid på sig själv och försöka optimera processen. Genom det lyckades han inte bara få det att gå fortare, utan hade dessutom så roligt när han gjorde det att han närmast var besviken när det var färdigt. Närmare 10 % av människor gör automatiskt på det här sättet när det kommer till arbetsuppgifter och livet i stort, genom att på större företag intervjua de som gör det och lära ut hur de tar sig an uppgifter till de övriga 90 % kan uppgifter som för många tidigare känts tråkiga väckas till liv på nytt.

Tips till den som är mer intresserad av ämnet:

Se föreläsningen:

https://www.youtube.com/watch?v=k_wuOJj0H_w&index=10&list=PLVdAau1Lyv0qKnxO44Pus0jYnDletClgr

Mihaly Csikszentmihalyi pratar om begreppet “flow” och när en människa mår som bäst:

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow

 

Jag hoppas vi ses på nästa års NPS-konferens!
https://npsconference.wordpress.com/

https://www.facebook.com/nordicpsychologystudents/?fref=ts

 

Linus Olsson Collentine
Internationell koordinator, Psykologstudent Sverige