Årsmöteshandlingar inför årsmötet 6 maj 2018 under PS-kongressen i Gbg

På länken nedan har ni årsmöteshandlingarna – d.v.s. mötets dagordning, verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport, revisionsberättelse, förslag på budgetuppställning, verksamhetsplan och valberedningens förslag. Kom dock ihåg att det ännu inte är för sent att antingen skicka in förslag eller kandidera till styrelsen 2018/2019!

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA