Dagordning och bilagor till PS årsmöte på PS17

Hej! Här hittar du dagordning och bilagor inför PS årsmöte. Årsmötet hålls på Linköpings universitet, A-huset i salen ACAS på söndag 7 maj kl 09.30-11.30.

Mötesdeltagare bjuds på frukost från kl. 09.00. Väl mött!

Dagordning: Dagordning årsmöte 2017

Bilagor:

  1. Verksamhetsberättelse – bilaga 1
  2. Den ekonomiska berättelsen utgörs av Resultatrapport och Balansrapport. Den har således ingen egen bilaga.
  3. Resultatrapport – bilaga 3
  4. Balansrapport – bilaga 4
  5. Revisionsberättelse – bilaga 5
  6. Förslag till PS-budget 2017 – bilaga 6
  7. Förslag på verksamhetsplan 2017-18 – bilaga 7
  8. Valberedningens förslag – bilaga 8
  9. Medlemsförslag till PS angående huvudmannaskap för EFPSA – bilaga 9
  10. Medlemsförslag till PS angående integration med Psykologförbundets studeranderåd – bilaga 10

Se även förklaring till balans- & resultatrapport.