Styrelsen

PS styrelse väljs på årsmötet som hålls i samband med PS-kongressen.

Valberedningen: valberedning@psykologstudentsverige.org

För mandatperioden 2016/2017 består
styrelsen av följande ledamöter:

emilia-hemsidan

Emilia Blomqvist, Mittuniversitet – ordförande

ordforande@psykologstudentsverige.org


marcus-lagerlof1

Marcus Lagerlöf, Umeå universitet – kassör

kassor@psykologstudentsverige.org


victor-hemsidan

Victor Abrahamsson, Göteborgs universitet – kommunikatör

kommunikator@psykologstudentsverige.org


jasmin-hemsidan

Jasmin Ali, Örebro Universitet – internationell koordinator/EFPSA MR

internationellt@psykologstudentsverige.org


linus-hemsidan

Linus Olsson Collentine, Göteborgs universitet – internationell koordinator

internationellt@psykologstudentsverige.org


annakarin-hemsidan

AnnaKarin Häggman, Linköpings universitet– representerar kongressutskottet som arrangerar PS17


elin-hemsidan

Elin Englund, Linköpings universitet– representerar kongressutskottet som arrangerar PS17