Styrelsen

PS styrelse väljs på årsmötet som hålls i samband med PS-kongressen.

Valberedningen: valberedning@psykologstudentsverige.org

För mandatperioden 2017/2018 består
styrelsen av följande ledamöter:

 

Ana Gabriella Latorre – Umeå Universitet – ordförande

ordforande@psykologstudentsverige.org


 

Fredrik Lindström, Umeå universitet – kassör

kassor@psykologstudentsverige.org


 

Gustaf Wennlund, Uppsala universitet – kommunikatör

kommunikator@psykologstudentsverige.org


 

Patrik Karlsson, Umeå universitet – Internationell koordinator

 

_________________________________________________________________________________________

 

Hanna Locking, Göteborgs universitet– PS18 Utskottsrepresentant

 

________________________________________________________________________________________