Bli medlem

Vad får jag som medlem?

 • Möjlighet att deltaga på PS-kongresserna.
 • Information och kontaktmöjligheter till internationella organisationer inom fältet psykologi; EFPSA, NPS.
 • Tillgång till ett nationellt nätverk; PS har medlemmar på alla lärosäten och arbetar aktivt för samarbeten med lokala föreningar.
 • Rösträtt på årsmötet; inflytande att påverka PS riktning.
 • Möjlighet att engagera dig i styrelsearbetet.
 • Nyhetsbrev/medlemsbrev med aktuell information om vad som händer i Psykologstudentsverige.

Vart går medlemsavgiften?

 • Först och främst går medlemsavgiften till att säkra den aktuella kongressens ekonomi.
 • Sedan går en del av medlemsavgiften till nästkommande kongress i form av startkapital och buffert för eventuella förluster.
 • Medlemsavgifter till internationella organisationer (EFPSA).
 • Styrelsearbete (resekostnader)
 • Sponsring till representation på internationella event.

Mer insyn i vart medlemsavgifterna går kan fås genom årsmötet.

Hur hanteras medlemsuppgifter?

 • Medlemsuppgifter hanteras enligt PUL.
 • Hur går jag ur? Du skickar ett mail med ditt personnummer till medlem@psykologstudentsverige.org.
 • Vilka hanterar uppgifterna? Endast styrelsen i PS och årets kongressutskott har tillgång till medlemsregistret.
 • Hur länge är jag medlem? För närvarande gäller medlemskapet från den dag du blir medlem till 31/12 samma år. Efter 31/12 så står du kvar som prenumerant på PS nyhetsbrev och får därigenom tillgång till information om kommande kongress och internationella samarbeten. Vill du inte prenumerera på nyhetsbrevet så skicka ett mail till medlem@psykologstudentsverige.org.

För närvarande kan du endast bli medlem i samband med att du köper din kongressbiljett.