Ansökan om evenemangsbidrag

Visste du att en kan söka evenemangsbidrag från PS? 

PS har i sin budget 30 000 kronor att dela ut i bidrag. Beslut om bidragsansökningar sker två gånger/termin.

Formulär och anvisningar för ansökan hittas här.