Programföreningar

Nedan finner du de programföreningar som är aktiva vid respektive Universitet.
Tillhör du en programförening som vill synas här? Maila oss på programforening [at] psykologstudentsverige.org

Örebro

Superego är Örebro Psykologstudenters programförening under Kåren och dess arbetsområden är i huvudsak två; utbildningsbevakning och det studiesociala. I utbildningsbevakningen ingår att föra fram studenternas åsikter om program och kurser till programledningen och arbeta för att utbildningen alltid utvecklas till det bättre. För det studiesociala anordnas flertalet evenemang, såsom Psykpub, Psykbio, Psykbabbel, sittningar och mingel och knytkalas. Allt för att skapa det bästa möjliga studentlivet.

superego [at] orebrostudentkar.se
http://www.superego.tk
http://www.facebook.com/superego.orebro

Stockholm

Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR) arbetar med studiebevakning och studiesociala aktiviteter på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Arbetet i studentrådet syftar till två saker, att värna om kvalitén på utbildningen och att öka sammanhållningen och trivseln bland psykologstudenterna. Detta arbetar vi med genom t.ex. arrangemang av inspark, utspark, studentpubar, föreläsningsserier och arbetslivsdagar. Varje år delar vi även ut vårt eget lärarpris på institutionen. Vår organisation består av en styrelse och en festkommitté, men vi samarbetar även med andra studentgrupper och enskilda studenter som vill ha stöd eller hjälp med olika initiativ. Genom inflytande i institutionens styrelse och lärarkollegiet, och med hjälp av budgetanslag från institutionen, kan vi göra mycket för våra studenter. Läs mer om oss och vår verksamhet här!

Uppsala

FREUD är en förening av och för studenter vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Vi gör allt vi kan för att skapa en så rolig och intressant studietid som möjligt, detta gör vi genom bland annat:

GEMENSKAP

Vi lägger ner stort engagemang i bland annat välkomnandet av nya studenter varje termin och arbetar kontinuerligt för att skapa gemenskap inom och över terminsgränserna. Till oss kan du alltid komma med synpunkter om din utbildning och andra frågor som berör ditt studieliv.

UTBILDNINGSPÅVERKAN

Vi har precis påbörjat vårt arbete med utbildningsbevakning för att du ska få en så trygg, inkluderande och kvalitativ studiemiljö och utbildning som möjligt. Har du åsikter om utbildningen, undervisningen eller institutionen så kan du höra av dig till oss.

FEST OCH EVENEMANG

Vi anordnar ett flertal event under terminens gång. Inte bara fester, sittningar, pubrundor och pubquiz, utan även spel- och filmkvällar samt ett och annat grillhäng.

Mer information om föreningen hittar du på www.freud.se och www.facebook.se/freuduppsala, på vår hemsida hittar du även kontaktuppgifter till oss. Är det något du saknar på utbildningen eller har en rolig idé som du vill förverkliga, tveka inte att kontakta oss.

Andra intressanta föreningar och initiativ i Uppsala:

Psykologidagen

Årligt psykologstudentarrangerat evenemang med arbetsmarknadsmässa, föreläsningar m.m.

http://www.psykologidagen.nu
https://sv-se.facebook.com/PsykologidagenUppsala/

Lund

Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Vi är en mycket aktiv förening som är med, för och av psykologstudenter i Lund. Vi arbetar för att programstudenternas tid i Lund ska bli så innehållsrik, spännande, intressant och rolig som möjligt. Föreningen bedriver utbildningskomplettering genom att arrangera föreläsningar, evenemang samt bistå med ytor för kontakter med arbetslivet. Många namnkunniga yrkesverksamma från olika sektorer inom psykologins fält har föreläst hos oss. Föreningen bedriver också utbildningsbevakning genom inflytande på såväl ledningsgruppsnivå som institutionsstyrelsenivå och har ett gott samarbete med institutionen, kåren och Psykologförbundet. Slutligen anordnar föreningen studiesociala aktiviteter, med julfester, sittningar och vårterminens Psykologbal som kronan på verket. Alla som studerar på psykologprogrammet är automatiskt medlemmar i Lundapsykologerna och kan delta i de evenemang och aktiviteter som anordnas av oss. Lundapsykologerna har ca 40 aktiva medlemmar som engagerar sig i styrelsen, valberedningen och/eller de 4 olika utskotten; utbildnings-, nätverks-, jämlikhets- och trivselutskottet. Antalet psykologstudenter som under sin studietid någon gång varit aktiv i Lundapsykologerna är uppskattningsvis dubbelt så stort. Vi kan göra mycket för våra medlemmar och det finns goda möjligheter att arbeta med egna projekt om det är en särskild fråga man som student vill driva. Det är ofta då resultatet blir som bäst! För mer information om oss och vår verksamhet går vi att nå som följer:

http://www.lundapsykologerna.se
info [at] lundapsykologerna.se
https://www.facebook.com/groups/140815029355565/

Linköping

Stimulus är psykologstudenternas sektion vid Linköpings universitet och arbetar för att studenterna på programmet ska ha det bra, såväl utbildningsmässigt som studiesocialt. Stimulus består av styrelse, utskott och projektgrupper. Styrelsen arbetar under året bland annat med att dela ut pris till årets bästa lärare, deltar i möte med institutionen för att föra fram studenternas åsikter, anordnar tacksittningar för våra sektionsaktiva och såklart, fixar onsdagsfika åt psykologstudenterna tillsammans med utskotten varje vecka! Våra utskott och projektgrupper anordnar bland annat mottagning för de nya studenterna, idrottsaktiviteter, extra föreläsningar, utbildningsbevakning samt fester och sittningar för programmet. Läs mer om vad vi gör och kika på bilder här!

Linnéuniversitetet

LIPS (Linnéuniversitetets psykologstudenter) är en utbildningsförening för psykologstudenter vid Linneuniversitetet som jobbar med att anordna utbildningsrelaterade evenemang såsom externa föreläsningar, sociala evenemang för studenterna såsom fester etc. och att representera studenterna i institutionens utbildningsfrågor. LIPS nås via mejl: LIPS.styrelse [at] gmail.com

Göteborgs universitet

Psykrådet ( http://www.psy.gu.se/utbildning/psykradet/) är psykologiska institutionens grupp för studentsamverkan. På rådet försöker vi koordinera och samordna engagemang för och av studenter på institutionen, samt samla och sprida information. Till exempel ordnar studenter med hjälp av psykrådet filmvisningar om terapimetoder, föreläsningar, studiecirklar och klassfester. Engagerade studenter kan exempelvis få hjälp med allt från finansiering, utveckling av idéer och tillgång till institutionens lokaler. Psykrådet utser och består av representanter för institutionsråd,  beredningsgrupp, studentarbetsmiljöombud och representanter för RFS  Göteborg. Denna sammansättning möjliggör en samverkan på flera nivåer. Vi värnar om en god kontakt med instituitionen och Göta Studentkår.

Aktiviteter som anordnas annonseras vanligen på Psykrådets anslagstavla, på väggarna i ljusgården och på psykologprogrammets facebookgrupp: “Psykologprogrammet i Göteborg” eller https://www.facebook.com/psykradet.gbg

Karolinska Institutet

PsyKI (http://www.medicinskaforeningen.se/sv/sections/psychology/).

Mittuniversitetet

Mittpsykologerna. Kontakta ordförande Emilia Blomqvist på ordforande.mittpsykologerna@gmail.com

Umeå Universitet

Psykologiska Föreningen (http://psykologiska.wordpress.com/)