Mittuniversitetet

Antal studenter:  MIUN har ca 150 studenter på Psykologprogrammet.

Antagning till Psykologprgrammet: HT

Psykoterapiinriktningar på klientarbetet: Evidensbaserat.

Praktiktermin: Termin 7

Psykoterapimottagning:  Miuns Psykologmottagning startade 2012 där studenter som går termin 8-10 bedriver terapi.

Psykologprogrammets webbsida
Forskning: På institutionen bedrivs forskning inom bland annat följande fält: klinisk psykologi, beteendemedicin och hälsopsykologi, kognition och emotion, arbetslivspsykologi organisation och socialpsykologi, utveckling och utbildningspsykologi.

Senast uppdaterad: 2016-09-10