Örebro universitet

Antal studenter:  Vid Örebro Universitet läser ca 320 studenter vid psykologprogrammet.

Antagning till Psykologprgrammet: VT och HT

Psykoterapiinrikningar på klientarbetet: Integrativ terapi med en korttidsterapi(ca 10 behandlingar), och en långtidsterapi (3 terminer) där man använder sig av olika terapiinriktningar som exempelvis KBT, PDT, existensiell och tredje vågens KBT.

Praktiktermin: Termin 3: Preventionspraktik, 1-2 dagar/tillfällen per vecka + Termin 6: Psykologpraktik, 15v.

Psykoterapimottagning: Universitetet har en egen mottagning mitt inne i Örebro, där studenter från 7-9 arbetar.

Psykologprogrammets webbsida

Forskning: Vid Örebro Universitet bedrivs bland annat forskning inom hälsopsykologi, medicinsk psykologi och utvecklingspsykologi.

Senast uppdaterad: 2016-09-10