Lunds universitet

Antal studenter:  LU har ca 400 st studenter på Psykologprogrammet.

Antagning till Psykologprogrammet: HT/VT

Psykologprogrammets webbsida

Praktiktermin: Termin 6

Psykoterapiinrikning på klientarbetet: från och med avancerad nivå, termin 7-10 har alla studenter klienter och handledning i både KBT och PDT, två terminer för var inriktning.

Psykoterapimottagning: Från termin 7 arbetar psykologstudenterna under handledning med klienter som sökt till Psykoterapimottagningen. Största enskilda psykoterapi mottagningen i södra Sverige.

Forskning: På institutionen bedrivs forskning inom följande fält: Arbets- och organisationspsykologi, Klinisk psykologi, Kognition, Neuropsykologi, Personlighets- och socialpsykologi och Utvecklingspsykologi. Dessutom bedriver professor Etzel Cardeña unik forskning inom fältet Medvetande och anomalistisk psykologi med fokus på hypnos och dissociation.

Uppdaterat senast: 2016-09-10