Linköpings universitet

Antal studenter: ca 210

Intagning till psykologprogrammet: HT

Psykoterapiinriktningar på klientarbetet: val mellan KBT/PDT

Praktiktermin: termin 9

Psykoterapimottagning: IBL (institutionen för beteendevetenskap och lärande) har en psykologmottagning där studenter från termin 6-8 tar emot egna klienter under handledning.

Psykologprogrammets webbsida

Forskning: vid IBL bedrivs forskning kring KBT via internet, kring psykoterapirelationen samt kring grupper och organisationer. Utöver detta bedrivs även utvecklingspsykologisk forskning, med fokus på bland annat spädbarnspsykologi, kognitiv utveckling, språk och kommunikation, socio-emotionell utveckling, traumatiska upplevelser, neuropsykiatri och forensisk psykologi.

Senast uppdaterad: 2016-09-10