Karolinska institutet

Antal studenter:  ca 350 st

Antagning till psykologprogrammet: HT

Psykologprogrammets webbsida

Praktiktermin: termin 8

Psykoterapiinriktning på klientarbetet: KBT

Psykoterapimottagning:

KIs psykologprogram har nu sju “utbildningsmottagningar” integrerade i olika kliniska verksamheter: sex vårdcentraler och en öppenpsykiatrisk mottagning inom Stockholms läns landsting. Psykologisk behandling/psykoterapi ses som verksamhetsförlagd utbildning och studenten kopplas således till en specifik klinik och träffar där ett antal utvalda klienter/patienter under hela kursen. Momentet genomförs av KI och Landstinget tillsammans och KI bistår med handledarkompetens utifrån särskild överenskommelse.

Forskning:

Sektionen för psykologi (hör till Institutionen för klinisk neurovetenskap) på KI har ansvar för de flesta kurserna på psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Forskningen på sektionen för psykologi spänner över ett brett fält, från grundforskning till tillämpad forskning. Den aktuella forskning innefattar barn- och ungdomspsykiatri, emotion och social inlärning, individuella skillnader, transitioner och hälsa, individuella skillnader i kognition, kognitiva processer t.ex. ADHD, kognitiv epidemiologi, kvinnors hälsa, multisensorisk luktperception, psykoneuroimmunologi, stress och återhämtning, sömn, kognition och hälsa. Du kan läsa mer om de olika områdena här: http://ki.se/cns/psykologi .

Senast uppdaterad: 2019-09-10