Internationellt

PS jobbar hårt för att ge psykologstudenter fler möjligheter till internationella möten, samarbeten och engagemang. Genom medlemskapet i europeiska sammanslutningen EFPSA och engagemanget för nordiska NPS möjliggör vi för psykologstudenter och att delta i internationella forskningsprojekt, resa på konferenser, kongresser och andra events. Här välkomnar vi även studenter i ämnet psykologi.

För oss handlar strävan efter ett vitalt psykologsverige om att ta plats både inom och utanför landets gränser. Men, som många psykologstudenter redan vet, är Psykologprogrammet och internationella möjligheter sällan en fungerande ekvation. Lyckligtvis finns det andra sätt att resa, lära och mötas än genom studieuppehåll eller annat kurskrångel!

Genom att vara medlemmar av European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) gör PS avståndet mellan svenska psykologstudenter och övriga världen avsevärt mycket mindre. EFPSA organiserar internationella aktiviteter som kombinerar en hög vetenskaplig ambition med ett tydligt fokus på kulturella utbyten – aktiviteter som vi i PS är glada och stolta över att kunna erbjuda våra svenska studenter.

Läs mer om EFPSA och deras aktiviteter här

Vid sidan av EFPSA samarbetar PS även med Nordic Psychology Students’ meeting (NPS); ett samarbete mellan svenska, danska, norska, finska och estniska psykologstudenter. Mötet hålls årligen på hösten och syftar till att ge studenter möjlighet att träffas, bygga nätverk och lära sig mer om möjligheterna till utbyte inom nordiska universitet, samt att ge inblick i arbetsmarknader utanför det egna landet. Det första mötet hölls i Oslo 2009 och värdskapet har sedan dess vandrat vidare till bland annat Finland, Estland och Danmark. 2014 hålls NPS i Sverige!

Mer om NPS här

PS samarbetar även med European Congress of Psychology (ECP), det kanske allra största som händer i psykologieuropa varje år. 2013 deltog Psykologstudent Sverige i ECP och höll i både en paneldiskussion och ett socialt event för alla psykologstudenter på kongressen!