Göteborgs universitet

Antal studenter: Ca 400 på psykologprogrammet.

Antagning till psykologprogrammet: HT och VT.

Psykologprogrammets webbsida

Praktiktermin: termin 6

Psykoterapiinriktning på klientarbetet: Alla studenter läser både KBT och PDT under termin 8-10.

Psykoterapimottagning: http://www.psy.gu.se/psykoterapimottagning/

Forskning: Institutions forskning berör områden såsom arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, hälsopsykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Det finns en tvärdisciplinär tradition och samarbete med andra ämnen såsom ekonomi, juridik, medicin, statsvetenskap och teknologi.

Senast uppdaterad: 2016-09-10