• Möte mellan Studeranderådet (SR) och Psykologstudent Sverige (PS)

    I helgen träffades Studeranderådet och Psykologstudent Sverige - styrelsen i Umeå för att diskutera eventuell framtida sammanslagning. Resultatet kommer att presenteras på årsmötet som sker i...

SENASTE INLÄGG PÅ BLOGGEN